Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Technologia Chemiczna – prace magisterskie 2018/2019

HomeEducationDyplomyTechnologia Chemiczna – prace magisterskie 2018/2019

Angelika Anczarska

Oznaczanie śladowych ilości selenu techniką spektrometrii optycznej po wydzieleniu za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej wspomaganej mikrofalami

Dominik Drewnowski

Opracowanie metodyki analizy pojedynczych nanocząstek techniką optycznej spektrometrii emisyjnej

Joanna Jankowska

Badanie sposobów funkcjonalizowania nanocząstek Fe3O4

Marcin Jędrasik

Oznaczanie zawartości homocysteiny w suchej kropli krwi za pomocą ESI MS

Dominika Krawiec

Mikroekstrakcja do fazy stałej wspomagana mikrofalami jako nowa technika wydzielania śladowych ilości metali

Kinga Ligaj

Metody elektroforezy żelowej w charakteryzacji struktur o wymiarach nanometrycznych

Diana Matyskiel

Badanie wpływu procesu przygotowania próbki wczesnych syntetycznych barwników organicznych na proces rozdzielania chromatograficznego

Marcin Mrowiński

Opracowanie metody rozdzielania wybranych kompleksów metali techniką elektroforezy kapilarnej

Natalia Osowska

Zastosowanie rozpuszczalników eutektycznych do ekstrakcji wybranych metali z żywności pochodzenia roślinnego

Jacek Sikorski

Badanie domieszkowanych nanocząstek Fe3O4 do wydzielania analitu

Joanna Skiba

Badanie wpływu składu ekstraktów roślinnych na zdolność tworzenia pian

Magdalena Sołtysiak

Zastosowanie planarnej elektroforezy żelowej do charakteryzacji ekstraktów z wybranych roślin zawierających saponiny

Katarzyna Stelmaszczyk

Porównanie chemometrycznych metod oznaczania mieszaniny wieloskładnikowej