Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Technologia Chemiczna – prace magisterskie older

HomeEducationDyplomyTechnologia Chemiczna – prace magisterskie older

Elżbieta Jędraszko

Optymalizacja metody identyfikacji białek oddziałujących z nanocząstkami Fe3O4 w surowicy krwi ludzkiej

Barbara Macuga

Rozdzielanie alkaloidów zawartych w ekstraktach roślinnych techniką elektroforezy kapilarnej

Katarzyna Mikołajczyk

Baza danych widm i chromatografów naturalnych związków barwiących

Aleksandra Milewska

Opracowanie metodyki badania zmian układu nanonośnik złota-cisplatyna w surowicy krwi ludzkiej

Maria Niemirska

Walidacja metody oznaczania jonów metali w tkance biologicznej za pomocą ICP M

Sylwia Parzych

Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych nanocząstek

Grzegorz Rudowski

Osadzanie nanocząstek Fe3O4 na podłożu stałym

Angelika Anczarska

Oznaczanie śladowych ilości selenu techniką spektrometrii optycznej po wydzieleniu za pomocą mikroekstrakcji do fazy stałej wspomaganej mikrofalami

Dominik Drewnowski

Opracowanie metodyki analizy pojedynczych nanocząstek techniką optycznej spektrometrii emisyjnej

Joanna Jankowska

Badanie sposobów funkcjonalizowania nanocząstek Fe3O4

Marcin Jędrasik

Oznaczanie zawartości homocysteiny w suchej kropli krwi za pomocą ESI MS

Dominika Krawiec

Mikroekstrakcja do fazy stałej wspomagana mikrofalami jako nowa technika wydzielania śladowych ilości metali

Kinga Ligaj

Metody elektroforezy żelowej w charakteryzacji struktur o wymiarach nanometrycznych

Diana Matyskiel

Badanie wpływu procesu przygotowania próbki wczesnych syntetycznych barwników organicznych na proces rozdzielania chromatograficznego

Marcin Mrowiński

Opracowanie metody rozdzielania wybranych kompleksów metali techniką elektroforezy kapilarnej

Natalia Osowska

Zastosowanie rozpuszczalników eutektycznych do ekstrakcji wybranych metali z żywności pochodzenia roślinnego

Jacek Sikorski

Badanie domieszkowanych nanocząstek Fe3O4 do wydzielania analitu

Joanna Skiba

Badanie wpływu składu ekstraktów roślinnych na zdolność tworzenia pian

Magdalena Sołtysiak

Zastosowanie planarnej elektroforezy żelowej do charakteryzacji ekstraktów z wybranych roślin zawierających saponiny

Katarzyna Stelmaszczyk

Porównanie chemometrycznych metod oznaczania mieszaniny wieloskładnikowej

Agnieszka Zuba

Analiza specjacyjna metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych w cytozolu komórek nowotworowychkierujący pracą prof dr hab inż. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Anna Sołdyńska

Identyfikacja metali stosowanych w zaprawach farbiarskich za pomocą technik sprzężonychkierująca pracą dr inż. Katarzyna Lech, opiekun naukowy mgr inż. Damian Dąbrowski

Łukasz Frączek

Otrzymywanie i charakterystyka monodyspersyjnych nanokompozytów z udziałem srebrakierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Kinga Kozłowska

HPLC-ICP MS/ESI MS of metal complexes resulting from metal-nanoparticles metabolism – kierujący pracą prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński

Katarzyna Bieniek

Wpływ funkcjonalizacji nanocząstek Fe3O4 na selektywność wydzielania analitu kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Maria Boćkowska

Zastosowanie funkcjonalizowanej nanocząstki Fe3O4 do wydzielania i oznaczania jonów metalikierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Maciej Domarecki

Elektroforetyczny transport nanostruktur kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Marita Murawska

Wstępne badania przesiewowe zawartości jonów metali u osób narażonych na wieloletni kontakt z nieorganicznymi odczynnikami chemicznymikierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Aneta Kęder

Identyfikacja i oznaczanie barwników syntetycznych w produktach spożywczych przy zastosowaniu elektroforezy kapilarnejkierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Magdalena Romanowska

Rozdzielanie i oznaczanie kationów metali w produktach spożywczych przy zastosowaniu elektroforezy kapilarnej  – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Anna Chamska

Oznaczanie metali ciężkich w wybranych produktach żywnościowych z wykorzystaniem reakcji fotochemicznychkierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, opiekun naukowy mgr inż. Jacek Giersz

Paulina Pisarek

Isotope-dilution HPLC-ICP MS/ESI MS of non-covalent metal complexes with organic ligands (AB) – kierujący pracą prof. dr hab. inż. Ryszard Łobiński

Anna Marszał

Optymalizacja promotora przejścia do wydzielania składników z kosmetyku za pomocą techniki membranowej  – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Aleksandra Rostkowska

Modyfikacja płaszcza nanocząstki Fe3O4 na jej funkcjonalizację kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Krzysztof Gryś

Wykorzystanie złota jako znacznika ligandów wiążących cytotoksyczne kompleksy złota podczas ich wzbogacania i rozdzielaniakierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun anukowy mgr inż. Wioletta Jakubczak

Agnieszka Stępniewska

Wykrywanie białek tworzących addukty z kompleksami złota w cytozolu komórkowymkierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy mgr inż. Monika Kupiec

Joanna Futyra

Rozdzielanie i identyfikacja kwasów tłuszczowych w produktach pochodzenia naturalnego za pomocą techniki chromatografii gazowejkierujący pracą dr inż. Lena Ruzik

Paulina Jaczyńska

Oznaczanie srebra w preparatach farmaceutycznychkierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel, opiekun naukowy dr inż. Stanisław Kuś

Marcela Grabowska

Rozdzielanie i identyfikacja aktywnych składników suplementów diety techniką elektroforezy kapilarnej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch, opiekun naukowy dr inż Lena Ruzik

Jan Gozdalik

Badanie barwników organicznych stosowanych w malarstwie sztalugowym za pomocą technik sprzężonych – kierujący pracą prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Dominika Macierzyńska

Wykorzystanie ekstrakcji rozpuszczalnikowej do przygotowania próbek w atomowej emisyjnej analizie ilościowejkierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Dorota Janaszko

Zastosowanie magnetycznych nanocząstek do wydzielania składników kosmetyku – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Anna Ostolska

Wydzielanie naturalnych związków z kosmetyków za pomocą techniki membranowekierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Wioleta Kulesz

Elektroforetyczny transport nanostruktur w obecności warstw micelarnychkierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Kinga Rola

Analiza specjacyjna metalozwiązków w jagodach Goji za pomocą technik sprzężonychkierujący pracą dr  inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy mgr inż. Justyna Wojcieszek

Piotr Kwiatkowski

Wykorzystanie jonitów do wydzielania antocyjanów z wybranych owoców  – kierujący pracą dr inż.  Elżbieta Święcicka-Füchsel, opiekun naukowy dr inż. Stanisław Kuś

Sylwia Krupa

Identyfikacja oraz rozdzielanie barwników roślinnychkierujący pracą dr inż.  Elżbieta Święcicka-Füchsel, opiekun naukowy dr inż. Stanisław Kuś

Damian Dąbrowski
Identyfikacja związków polifenolowych z grupy tanin w barwnikach roślinnych za pomocą LC UV-Vis ESI MS – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Karolina Chojnowska
Analiza specjacyjna chromu i wanadu w rzeżusze – kierujący pracą dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Martyna Rębiewska
Pośrednie oznaczanie przeciwutleniaczy z wykorzystaniem ferroiny – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Edyta Kłoczewska
Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do rozdzielania i identyfikacji barwników betalainowych w produktach spożywczych – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Daria Maik
Rozdzielanie wybranych flawonoidów w owocach egzotycznych techniką elektroforezy kapilarnej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Dominik Popowski

Opracowanie metody identyfikacji bioligandów odpowiedzialnych za wiązanie metali w suplementach diety pochodzenia naturalnego – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy mgr inż. Justyna Wojcieszek

Dorota Gajda
Optymalizacja rozdzielania związków barwiących za pomocą HPLC-UV-Vis-ESI MS – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Edyta Dutkiewicz
Preparatywne wydzielanie antocyjanów z surowców roślinnych – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Martyna Rębiewska
Pośrednie oznaczanie przeciwutleniaczy z wykorzystaniem ferroiny – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Edyta Renik
Badanie bioprzyswajalności chromu i wanadu z rzeżuchy za pomocą SEC ICP MS – kierujący pracą dr hab. Katarzyna Pawlak, prof. PW, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Anna Tkaczyk
Analiza specjacyjna rtęci i cyny w osadzie rzecznym za pomocą ICP MS – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy dr hab. Katarzyna Pawlak, prof. PW

Anna Niemiro
Optymalizacja i walidacja metody oznaczania tamoksyfenu i jego wybranych metabolitów w osoczu – kierujący pracą dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Małgorzata Szlaga
Rozdzielanie związków butylocynowych w miniaturowym układzie chromatograficznym – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Bogumiła Piątkowska
Pasywne techniki w analizie składników kosmetyków – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Piotr Kosakowski
Wydzielanie i identyfikacja składników kosmetyków za pomocą nanocząstek typu MxOy@R – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Olga Wereda
Elektroforeza kapilarna modyfikowanych nanokryształów w obecności układów micelarnych – kierujący pracą dr hab. Inż. Sławomir Oszwałdowski

Dorota Szydlik
Synteza nanokryształów CdX (X= S, Se, Te) w aspekcie wymiaru oraz kształtu nanostruktur – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Justyna Nowak (Brzozowska)
Korelacje deskryptorów strukturalnych dla metaloleków z zastosowaniem modelowania molekularnego – kierujący pracą dr hab. Inż. Sławomir Oszwałdowski

Katarzyna Szachowicz
Nowoczesny sposób detekcji widm atomowych ze wzbudzeniem łukowym i iskrowym – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Monika Prządka
Badanie mechanizmu transportu kompleksu rutenu KP1019 w symulowanych warunkach cytozolu komórki nowotworowej z wykorzystaniem miedzy innymi map peptydowych – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Joanna Wysiadecka
Opracowanie metody ekstrakcji związków barwiących oraz ich kompleksów z włókien białkowych farbowanych barwikami naturalnymi – kierujący pracą, prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Kowalska Agnieszka
Rozdzielanie i oznaczanie antocyjanidyn w nalewkach z owoców przy zastosowaniu technik, elektroforetycznych i spektrofotometrycznych – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Jacek Giersz
Optymalizacja konstrukcji i modelowanie źródła plazmy helowej otrzymywanej w wirującym polu mikrofalowym – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Joanna Kozioł
Oznaczanie śladowych ilości chromu w suplementach diety z wykorzystaniem mikroekstrakcji do fazy stałej i spektrometrii optycznej – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Magdalena Paprocka
Oznaczanie mikroilości jodu w próbkach wody z wykorzystaniem chemicznego generowania par w komorze mgielnej z regulacją temperatury i optycznej spektrometrii emisyjnej – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Justyna Wojcieszek
Analiza specjacyjna wybranych pierwiastków w suplementach diety – Spirulina Platensis – z zastosowaniem spektrometrii mas – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik

Joanna Wiącek
Metoda selektywnego wydzielania wybranych składników z kosmetyków – kierujący pracą ddr inż. Norbert Obarski

Joanna Hejzner
Metoda zwiększenia czułości oznaczania metodami chromatograficznymi substancji pochodzenia roślinnego obecnych w kosmetykach – kierujący pracą prof. dr inż. Norbert Obarski

Ewa Kołodziejak
Pseudomicelarne właściwości nanokryształów pasywowanych ligandami powierzchniowymi – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Kamil Bregoła
Zastosowanie numerycznego różniczkowania w oznaczaniu jodu techniką optycznej spektrometrii emisyjnej – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Zuzanna Święcka
Charakteryzacja składu białkowego suplementu diety Spirulina platensis techniką elektroforezy planarnej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Ewa Zwolińska
Analiza składu białkowego odżywek wysokobiałkowych techniką elektroforezy planarnej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Agata Grabowska
Frakcjonowanie wybranych pierwiastków śladowych w sokach zawierających owoc noni (Morinda citrifolia L.) – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik

Izabela Kopeć
Badanie powinowactwa metali do ściany komórkowej – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Pawlak

Beata Lenart
Oznaczanie wybranych mikroelementów w suplementach diety techniką optycznej spektrometrii emisyjnej – kierujący pracą dr hab. inż. prof. PW Krzysztof Jankowski

Kinga Moskal
Oznaczanie wybranych składników kosmeceutyków – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Kinga Ostojska
Metody oznaczania depigmentatorów w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy dr inż. Norbert Obarski

Monika Truskolaska
Oznaczanie witamin w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś, opiekun naukowy dr inż. Norbert Obarski

Magdalena Wiszniewska
Metody oznaczania substancji barwiących kosmetyki – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Grzegorz Zbroja
Oznaczanie substancji leczniczych w osoczu ludzkim za pomocą HPLC-UV/Vis i/lub ESI MS – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr Piotr Rudzki

Joanna Iwanowska
Opracowanie metody identyfikacji barwników organicznych za pomocą technologii HPLC-Chip/ESI QqQ MS kierujący pracą dyplomową: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, opiekun naukowy: mgr inż. Katarzyna Lech

Justyna Rybak
Analiza specjacyjna metali w produktach spożywczych za pomocą techniki ICP MSkierujący pracą dyplomową: dr inż. Lena Ruzik

Paulina Bany
Analiza skupień jako metoda w klasyfikacji kosmetykówkierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski i dr inż. Norbert Obarski

Aleksandra Karpińska
Metody identyfikacji i oznaczania związków powierzchniowo czynnych stosowanych w kosmetykachkierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski i dr inż. Norbert Obarski

Dorota Sarna
Opracowanie metody oznaczanie lotnych składników w kosmetykach metodami chromatograficznymikierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski i dr inż. Norbert Obarski

Anna Stępkowska
Rozpoznawanie i oznaczanie zawartości deklarowanych ekstraktów roślinnych w kosmetykachkierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski i dr inż. Norbert Obarski

Agnieszka Strzelecka
Elektroforeza kapilarna jako reaktor i układ do badania oddziaływań leków cytostatycznych z białkamikierujący pracą dyplomową: dr inż. Katarzyna Pawlak

Anna Rzeźnik
Pośrednie oznaczanie przeciwutleniaczy z wykorzystaniem ferroinykierujący pracą dyplomową: dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel, dr inż. Stanisław Kuś

Kinga Bąkała
Wydzielanie i oznaczanie antocyjanidyn w surowcach roślinnychkierujący pracą dyplomową: dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel, dr inż. Stanisław Kuś

Justyna Dural
Frakcjonowanie i specjacja wybranych metali i niemetali w ropie naftowej i produktach pochodnych promotor: prof. dr hab. Ryszard Łobiński

Ewa Wilicka
Identyfikacja wczesnych barwników syntetycznych za pomocą technik chromatograficznych połączonych z detektorami spektrometrii maspromotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun: mgr inż. Katarzyna Lech

Magdalena Matczuk
Kontrola degradacji wybranych konserwantów w kosmetykach metodą chromatograficzną (HPLC)promotor: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski

Agata Papierz
Metody badań powtarzalności składu kosmetyku – promotor: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski

Eliza Kielak
Oznaczanie mikroilości niemetali w żywności technikami optycznej spektrometrii emisyjnejpromotorzy: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Agnieszka Kopacz
Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej do wydzielania śladowych ilości arsenu i selenu przed oznaczeniem z użyciem mikrofalowo indukowanej plazmypromotor: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, opiekun: mgr inż. Anna Tyburska

Iwona Kossobudzka
Opracowanie metody oznaczania kwasu hialuronowego w kosmetykachpromotor: dr inż. Norbert Obarski

Anna Żądło
Oznaczanie składników ekstraktów ziołowych w kosmetykach z zastosowaniem SPE – HPLCpromotor: dr inż. Norbert Obarski

Marcin Frąckiewicz
Utylizacja toksycznych związków organicznych z wykorzystaniem fotokatalitycznych właściwości TiO2promotor: dr inż. Elżbieta święcicka-Fűchsel

Grzegorz Siara
Analiza specjacyjna hydrofobowych form chemicznych pierwiastków śladowych w matrycach biologicznych za pomocą chromatografii cieczowej z detekcją ICP MS promotor: prof. dr hab. Ryszard Łobiński

Paulina Stefanowicz
Ekstrakcja żółtych barwników naturalnych z zabytkowych tkanin i ich identyfikacja za pomocą HPLC–UV-Vis–ESI MSpromotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun: mgr inż. Katarzyna Lech

Izabela Andruszewska
Naturalne związki fenolowe o właściwościach przeciwutleniających stosowane w kosmetykach – chromatograficzne metody ich oznaczania – promotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Norbert Obarski

Edyta Mierzejewska
Metody oznaczania pigmentów nieorganicznych w kosmetykachpromotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Norbert Obarski

Malina Michalska
Zastosowanie metod chromatograficznych w oznaczaniu składników aktywnych nowoczesnych kosmetyków – promotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Norbert Obarski

Anna Andrzejczuk
Zastosowanie rozpylacza z dualnym systemem wprowadzania próbki w spektrochemicznej analizie ilościowejpromotor: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Dorota Królak
Bezpośrednie oznaczanie mikroelementów w preparatach farmaceutycznych metodą optycznej spektrometrii emisyjnejpromotor: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Aleksandra Rudnik
Oznaczanie peptydów i białek w roślinach odpowiedzialnych za wiązanie metali za pomocą RPLC-FLD/ESI MSpromotor: dr inż. Katarzyna Pawlak, opiekun: mgr inż. Agata Miszczak

Olga Warowicka
Analiza całkowita i specjacyjna wybranych mikroelementów w suplementowanych jajach kurzychpromotor: dr inż. Lena Ruzik, opiekun: mgr inż. Elżbieta Lipiec

Jan Pisula
Opracowanie metody charakteryzacji białek w materiale biologicznym przy użyciu technik elektroforetycznychpromotorzy: dr inż. Iwona Głuch, dr inż. Lena Ruzik

Filip Tużnik
Wykorzystanie prostych kompleksów metali do oznaczania anionówpromotor: dr inż. Stanisław Kuś

Anna Stoczkiewicz-Stajuda
Wykorzystanie spektrofotometrii różniczkowej do eliminacji efektu matrycy w oznaczaniu śladowych ilości metalipromotor: dr inż. Stanisław Kuś

Rafał Dudek
Zastosowanie HPLC-UV/VIS-ESI MS do charakteryzowania preparatów indygopromotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun: mgr inż. Maria Puchalska

Artur Lisiecki
Wpływ wybranych polialkoholi i niejonowych środków powierzchniowo czynnych na transport kompleksów miedzi z hydroksykwasami przez membranę modelującą warstwę rogową naskórkapromotorzy: prof. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Lena Ruzik

Marta Kamińska
Badanie metabolomu selenu w drożdżach za pomocą technik sprzężonych HPLC-ICP MS i HPLC-ESI MS/MS – promotor: prof. dr hab. Ryszard Łobiński

Maciej Panna
Chromatograficzne monitorowanie jakości kosmetykupromotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Norbert Obarski

Ewa Kaczmarska
Badanie możliwości rozdzielania barwników wchodzących w skład farb do włosów za pomocą technik elektroforetycznych – promotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Iwona Głuch

Anna Antosiewicz
Porównanie składu farb do włosów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowejpromotorzy: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, dr inż. Norbert Obarski

Magdalena Rosłon
Zastosowanie kapilarnej elektroforezy powinowactwa w badaniu kompleksów metali z bioligandamipromotor: dr inż. Katarzyna Pawlak, opiekun: mgr inż. Agata Miszczak

Sylwia Sitek
Ekstrakcja substancji barwiących z tkanin: wpływ postępowania na efektywność identyfikacjipromotorzy: prof. dr hab. Maciej Jarosz, mgr inż. Maria Puchalska

Grzegorz Napierała
Oznaczanie substancji dodatkowych w żywności za pomocą HPLCpromotor: dr inż. Norbert Obarski

Marta Rząca
Chromatograficzna charakteryzacja ziół z numeryczną oceną danych – promotor: dr inż. Norbert Obarski

Julia Gawrońska
Oznaczanie aminokwasów w produktach spożywczych techniką elektroforezy kapilarnejpromotor: dr inż. Iwona Głuch

Julia Ferenc
Badanie kinetyki i stechiometrii leków platynowych i rutenowych z białkami transportującymi za pomocą CE – ICP MSpromotorzy: prof. dr hab. Maciej Jarosz, dr inż. Katarzyna Pawlak

Katarzyna Lech
ACD/Spec DB – interaktywna baza widm i chromatogramów naturalnych barwników organicznych – promotorzy: prof. dr hab. Maciej Jarosz, mgr inż. Maria Puchalska

Elżbieta Czerska
Oznaczanie peptydów i białek metodami spektrometrii mas z jonizacją plazmową (ICP MS) i przez elektrorozpraszanie (electrospray MS/MS) – promotor: prof. dr hab. Ryszard Łobiński

Kinga Nowak
Badanie wpływu wybranych peptydów na transport miedzi przez membrany modelujące stratum corneum – promotor: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski

Agnieszka Pytka
Chromatograficzno – numeryczne metody charakteryzacji i rozpoznawania mieszanin – promotor: dr inż. Norbert Obarski

Justyna Wolniarska
Zastosowanie technik sprzężonych w analizie specjacyjnej metali ciężkich w Arabidopsis thaliana – promotor: dr inż. Katarzyna Pawlak

Grzegorz Warsztocki
Opracowanie metody charakteryzacji spoiw malarskich techniką elektroforezy kapilarnejpromotorzy: prof. dr hab. Maciej Jarosz,
dr inż. Iwona Głuch

Agata Miszczak
Identyfikacja naturalnych niebieskich barwników stosowanych w dziełach sztuki za pomocą HPLC z detekcją VIS i ESI-MSpromotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun: mgr inż. Maria Puchalska

Aneta Serdiuk
Metody klasyfikacji i ocena jakości produktów za pomocą HPLC – promotor: dr inż. Norbert Obarski

Katarzyna Zawistowska
Modyfikacja oddziaływań w układach: związek – (faza stacjonarna LC, micela) – promotor: dr inż. Sławomir Oszwałdowski

Elżbieta Lipiec
Zastosowanie technik sprzężonych w badaniu procesu bioakumulacji ołowiu przez rośliny – promotor: dr inż. Katarzyna Pawlak