Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Conference 2023

HomeConference 2023

Invited lectures

 1. M. Matczuk, Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP-MS), XVII Konwersatorium Spektrometrii Atomowej, 11-13.09.2023,, Białystok
 2. K. Pawlak, Przewodnik po rzetelnych analizach ilościowych za pomocą LC-MS, VII Akademia Chemii Analitycznej, 28–31.05.2023, Jachranka
 3. K. Lech, Tryby pomiarowe w tandemowej spektrometrii mas, VII Akademia Chemii Analitycznej, 28–31.05.2023, Jachranka

Oral presentations

 1. K. Martyka, K. Lech, Badania kolorystyki tekstyliów ze średniowiecznego cmentarzyska pruskiego w Równinie Dolnej (pow. Kętrzyński), “Miała strój bogaty, malowany w różne światy”, 17.04.2023,
 2. L. Ruzik, S. Zdziebłowska, M. Czarnecki, P. Ciosek-Skibińska, Badanie zdolności mikroalg do akumulacji wybranych pierwiastków przy użyciu techniki ICP-MS/MS i metod chemometrycznych, Konwersatorium Spektrometrii Atomowej- KOSAT, 11-13.09, Białystok
 3. K. Pawlak, Chromatografia cieczowa i elektroforeza kapilarna jako metoda wprowadzania próbki do spektrometru mas, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 4. K. Pawlak, J. Skiba, J. N. Ombugadu, K. Lech, K.Wojciechowski, LC-MS/MS-based strategy for studying the influence of environmental conditions on saponin content in plant organs Saponaria officinalis, L., EuroAnalysis 2023, 27–31 August 2023, Geneva, Szwajcaria
 5. K. Pawlak, Strategie badawcze w metabolomice , VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 6. K. Lech, K. Pawlak, Techniki jonizacji a efekty matrycowe w spektrometrii mas, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 7. K. Lech, Tryby pracy tandemowego i hybrydowego spektrometru mas, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 8. M. Matczuk, A. Wróblewska, J. Samsonowicz-Górski, CE-ICP-MS/MS in a duty of the changes examination of liposomal cisplatin delivery systems, 13th International Conference on “Instrumental Methods of Analysis”, 17-20.09.2023, Chania, Grecja
 9. M. Matczuk, A. Wróblewska, Z. Wakuła, M. Drozd, Application of capillary electrophoresis coupled to ICP-MS/MS for examination of cisplatin encapsulation in liposome nanocarriers, Euroanalysis XXI, 27-31.08.2023, Genewa, Szwajcaria

Posters presentations

 1. M. Borowska, J. Jiménez-Lamana, K. Bierla, K.Jankowski, J. Szpunar, Probing mercury detoxification potential of biogenic selenium nanoparticles using spectrometric techniques, European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, 29.01-3.02.2023
 2. K. Pawlak, Z. Jopek, E. Święcicka-Fuchsel, J. N. Ombugadu, A. Kutyła, Kamil Wojciechowski, A chemometric approach to discrimination of isobaric β- and γ- isoforms of tocopherol and tocotrienol using RPLC-ESI-MS, EuroAnalysis 2023, 27–31 August 2023, Genewa, Szwajcaria
 3. I. Nasiłowska, K. Lech, A model for the identification of wood-derived mordant dyes in cultural heritage objects using mass spectrometry and chemometric tools, EuroAnalysis 2023, 27–31 August 2023, Genewa, Szwajcaria
 4. L. Ruzik, A new concept for the control of functional food creation methods by speciation analysis of various elements present in microalgae, XXI EuroAnalysis, 27-31.08, Genewa, Szwajcaria
 5. J. N. Ombugadu, Z. Jopeka, K. Wojciechowski, K. Pawlak, A new method for discrimination of isobaric β- and γ- isoforms of tocopherol and tocotrienol using RPLC-ESI-MS, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 6. Z. Mierzyńska, M. Niemirska, K. Zgonina, T.Bieńkowski, K. Hryniów, K. Pawlak, Comparison of ICP-MS and ED-XRF in Multi-elemental analysis of hair, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 7. M. Mrowiński, K. Pawlak, K. Kowalski, T.Bieńkowski, Determination of ethanol in blood by bench-top NMR, WorldLab-EuroMedLab 2023 Congress, 21-25 Maja, Rzym, Włochy
 8. Z. Mierzyńska, M. Niemirska, K. Kowalski, T.Bieńkowski, K. Pawlak, Determination of selected metals in dried blood samples by EDX and ICP-MS, WorldLab-EuroMedLab 2023 Congress, 21-25 Maja, Rzym, Włochy
 9. J.N. Ombugadu, P. Michał, I. H. Sdiq, M. R.Mitchelle, K. Pawlak, Fragmentation of saponins toward the development of precursor ion method extracted from soapwort, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 10. I. Nasiłowska, K. Lech, Identyfikacja barwników drzewnych w dziełach sztuki z użyciem spektrometrii mas i narzędzi chemometrycznych, XIX Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, ChemSession’23, 23.06.2023, Warszawa
 11. K. Lech, I. Nasiłowska, Method development for detection and determination of carotenoids in the cap of the middle spotted woodpecker, EuroAnalysis 2023, 27–31 August 2023, Genewa, Szwajcaria
 12. K. Pawlak, Z. Mierzyńska, M. Niemirska, K. Zgonina, T. Bieńkowski, Multi-elemental analysis of hair by energy dispersive x-ray spectroscopy without sample grinding and mineralization, EuroAnalysis 2023, 27–31 August 2023, Genewa, Szwajcaria
 13. Z. Mierzyńska, M. Mrowiński, K. Pawlak, K. Kowalski, T. Bieńkowski, Oznaczanie etanolu we krwi za pomocą systemu NMR, XXXIX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH 13-15 IX 2023
 14. Z. Mierzyńska, M. Niemirska, T. Bieńkowski, K. Pawlak, Oznaczanie ołowiu we włosach za pomocą fluorescencyjnej spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii, XXXIX KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH 13-15 IX 2023
 15. T. Bieńkowski, Z. Mierzyńska, M. Mrowiński, K. Kowalski, K. Pawlak, Porównanie metod oznaczania etanolu we krwi za pomocą systemów NMR i GC-FID, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 16. A. Czyż, E. Waraksa, T. Bieńkowski, K. Pawlaka, Profilowanie zanieczyszczeń amfetaminy za pomocą GC-MS, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, 2-6 września 2023, Warszawa
 17. I. Nasiłowska, K. Lech, Zastosowanie spektrometrii mas i chemometrycznej analizy danych do identyfikacji barwników drzewnych w dziełach sztuki, XI Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania Naukowe Doktorantów, 22-23.04.2023
 18. J. Zajda, Z. Wakuła, A. Wróblewska and M. Matczuk, The finest smuggler – maximizing the platinum drug loading in liposome nanocarrier, 13th International Conference on “Instrumental Methods of Analysis” 17-20.09.2023, Chania, Grecja