Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Pani dr inż. Magdalena Borowska laureatką II edycji konkursu Najlepsi z najlepszych PW

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Borowska została laureatką II edycji konkursu Najlepsi z najlepszych PW. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników i pracownic z grupy nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej wykonujących zadania badawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne, w rozwój kariery akademickiej w PW.


Pani dr inż. Magdalena Borowska laureatką II edycji konkursu YOUNG PW

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Borowska została laureatką II edycji konkursu YOUNG PW, otrzymała wsparcie finansowe na realizację projektu: ” Badanie wpływu wybranych składników gleby na właściwości fizykochemiczne nanocząstek selenu istotnych dla procesu nawożenia i remediacji gleb

Projekt autorstwa naszego pracownika z finansowaniem przyznanym w konkursie PW

POSTDOC PW V: wnioskodawca: dr hab. inż. Magdalena Matczuk 
konkurs: BEYOND POB
tytuł projektu: Nowatorskie zastosowania tandemowej spektrometrii mas ICP w badaniu fizjologicznych ścieżek transportu układów typu nanocząstki metaliczne‒leki przeciwnowotworowe

Projekt autorstwa naszego pracownika z finansowaniem przyznanym w konkursie PW

POSTDOC PW IV: wnioskodawca: dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. uczelni
konkurs: BEYOND POB
tytuł projektu: “Badania oddziaływań nanocząstek metali występujących w roślinach jadalnych ze składnikami trawiennymi przewodu pokarmowego


Specjalność Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów – zapraszamy!

Zapraszamy studentów na naszą specjalność Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów. Informacje dotyczące prowadzonych zajęć oraz przykładowych tematów prac dyplomowych znajdziecie w zakładce SPECJALNOŚĆ.

Studentów wybierających tematy prac inżynierskich i magisterskich – zapraszamy do kontaktu z pracownikami Katedry Chemii Analitycznej.

Artykuł współautorstwa Pani dr hab. inż. Magdaleny Matczuk na okładce Chemical Communications

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) i dr hab. inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) we współpracy z prof. Hidehiro Sakurai z Uniwersytetu w Osace (Japonia) został uhonorowany okładką (outside front cover) czasopisma Chemical Communications.

Link do publikacji: A. Kasprzak*, M. Matczuk, H. Sakurai. Chem. Commun. 2023, 59, 9591–9594, https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cc/d3cc02657d.

Artykuł autorstwa Naszego pracownika wśród najlepszych artykułów w II edycji konkursu Best Paper

Z przyjemnością informujemy, że artykuł autorstw Naszych pracowników: Preliminary studies of the impact of food components on nutritional properties of nanoparticles, Food Chemistry, 2022, vol. 373, s.1-9, której współautorami byli: Maria HayderMaciej TrzaskowskiLena Ruzik został wybrany w  II edycji konkursu Best Paper, na najlepszy artykuły naukowy opublikowany w 2021 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej.


pozostałe wydarzenia i osiągnięcia…