Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Pozostałe wydarzenia i osiągnięcia

HomePozostałe wydarzenia i osiągnięcia

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla Naszego pracownika

Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, uhonorowana stypendium została Pani dr inż. Magdalena Matczuk Gratulujemy serdecznie!

Artykuł autorstwa Naszych pracowników wśród najlepszych artykułów w I edycji konkursu Best Paper

Z przyjemnością informujemy, że artykuł autorstw Naszych pracowników: Uptake, translocation, size characterization and localization of cerium oxide nanoparticles in radish (Raphanus sativus L.), Science of The Total Environment, 683, 2019, 284-292, której współautorami byli: mgr inż. Justyna Wojcieszek, dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, został wybrany w  I edycji konkursu Best Paper, na najlepszy artykuły naukowy opublikowany w 2019 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Artykuł autorstwa Naszych pracowników na okładce czaspisma Analytica Chimica Acta

Z przyjemnością informujemy, że w numerze 1052 czasopisma Analytica Chimica Acta została opublikowana jako „Feature article” i trafiła na okładkę czasopisma praca pt. „Analytical methodology for studying cellular uptake, processing and localization of gold nanoparticles”, której współautorami byli – dr inż. Magdalena Matczuk, dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.


Nagroda dla Pani dr inż. Magdaleny Matczuk

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Matczuk otrzymała nagrodę “The 2019 European Rising Star Award for Plasma Spectrochemistry“, sponsorowaną przez firmę Agilent Technologies. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom zaczynającym swoją karierę w dziedzinie spektroskopii plazmowej. Nagroda będzie wręczona w trakcie konferencji European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, która będzie odbywać się w lutym 2019 r w Pau, we Francji.

Wyróżnienie dla Naszej Doktorantki mgr inż. Justyny Wojcieszek

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Justyna Wojcieszek otrzymała drugą nagrodę za najlepszy plakat podczas Spectr’Atom 2018 (Pau 5-8.06.2018). Doktorantka został wyróżniona za wystąpienie pt.: „Characterization and identification of zinc species lettuce (Lactuca sativa L.) using HPLC – ICP MS / ESI FT MSn techniques”.

Wyróżnienie dla Naszej Doktorantki mgr inż. Magdaleny Bartosiak

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Magdalena Bartosiak uzyskała wyróżnienie w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Organizatorem konkursu była Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Praca magisterska pt. “Oznaczanie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego.


Wyróżnienie dla Pani dr inż. Magdaleny Matczuk

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Matczuk otrzymała nagrodę „CSI XL GRANTS” w konkursie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny konferencji Colloquium Spectroscopicum Internationale XL, odbywającej się w dniach 11-16.06.2017 r. w Pizie, we Włoszech. W ramach otrzymanej nagrody będzia miała możliwość przedstawienia wyników swoich badań.

Wyróżnienie dla Naszej doktorantki za najlepszy plakat

Pani mgr inż. Monika Kupiec otrzymała trzecią nagrodę za najlepszy plakat podczas X Konferencji “Analityczne Zastosowania Chromatografii Cieczowej” Polygen (Warszawa 20-21.10.2016). Doktorantka został wyróżniona za wystąpienie pt.: „Porównanie reaktywności kompleksów złota (I) i (III) o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych ze składnikami serum krwi ludzkiej za pomocą SEC – ICP MS i ESI MS/MS

Wyróżnienie dla Naszej doktorantki

Z przyjemnością informujemy, że Nasza doktorantka mgr inż. Justyna Wojcieszek otrzymała nagrodę „EWCPS2017 Young Scientists Grant” w konkursie ogłoszonym przez Komitet Organizacyjny konferencji European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, odbywającej się w dniach 19-24.02.2017 r. w Sankt Anton am Arlberg, w Austrii. W ramach otrzymanej nagrody doktorantka, jako jedyna wyróżniona osoba z Polski, będzie miała możliwość przedstawienia wyników swoich badań dotyczących wpływu nanocząstek ZnO oraz TiO2 na rozwój roślin jadalnych.


Wyróżnienie dla Naszej doktorantki za najlepsze wystąpienie ustne

Pani mgr inż. Justyna Wojcieszek otrzymała pierwszą nagrodę za najlepsze wystąpienie ustne podczas międzynarodowej konferencji 15th Workshop on Progress in Trace Metal Speciation for Environmental Analytical Chemistry (Gdańsk, 04-07.09.2016r.). Doktorantka została nagrodzona za prezentację pt.: „SP-ICP-MS characterization of platinum nanoparticles uptake by Sinapis alba and Lepidium sativum plants”.

Wyróżnienie za najlepszy plakat dla dr inż. Magdaleny Matczuk

Dr inż. Magdalena Matczuk podczas konferencji 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (Toruń, 3-6 lipca 2016 roku) otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację plakatową pt. „Capillary electrophoresis coupled to ICP-MS as a tool for examination of tumor-targeting metalonanometerial speciation changes under physiological conditions”.

Dr inż. Magdalena Matczuk laureatką Nagrody za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas

Magdaleny Matczuk o tytule: „Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions” została nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas. Uroczystość wręczenia nagrody, sponsorowanej przez firmę LECO Polska, odbyła się 3 lipca 2016 roku w Toruniu podczas konferencji: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences.


Medal Wiktora Kemuli dla prof. dr. hab. inż. Macieja Jarosza

Na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz został wyróżniony Medalem Wiktora Kemuli za “osiągnięcia w zastosowaniu technik instrumentalnych, a zwłaszcza chromatograficznych oraz metod elektromigracyjnych ze spektrometrią mas w śladowej analizie specjacyjnej”. Warto dodać, że pośród piętnastu osób wyróżnionych tym Medalem znalazło się uprzednio dwóch innych analitykow pochodzących z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej: prof. Zygmunt Marczenko oraz prof. Zbigniew Brzózka.

Praca współautorstwa doktorantki i studentki naszego Wydziału wśród “Hot papers” czasopisma Metallomics

Czasopismo Metallomics wyselekcjonowało cztery opublikowane ostatnio prace do Kategorii “Hot papers” i otworzyło do nich dostęp (“Open access”) na okres dwóch tygodni. Pośród nich znalazła się praca współautorstwa Doktorantki mgr inż. Magdaleny Matczuk i ówczesnej studentki VII semestru wykonującej dyplomową pracę inżynierską, Pani inż. Karoliny Aneckiej: M. Matczuk, K. Anecka, F. Scaletti, L. Messori, B.K. Keppler, A.R. Timerbaev and M. Jarosz, Speciation of metal-based nanomaterials in human serum characterized by capillary electrophoresis coupled to ICP-MS: a case study of gold, nanoparticles, Metallomics, 2015, 7, 1364-1370.

Projekt “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta”

22 kwietnia 2016 roku do Rzeczpospolitej został dołączony specjalny dodatek podsumowujący wyniki zakończonego w kwietniu multidyscyplinarnego projektu koordynowanego przez Zamek Królewski na Wawelu i mającego na celu wszechstronne zbadanie wybranych arrasów z kolekcji króla Zygmunta Augusta. Część badań – identyfikacja substancji barwiących – została wykonana w Laboratorium Technik Rozdzielania w Katedrze Chemii Analitycznej przez dr inż. Katarzynę Lech, o czym można przeczytać w poświęconym temu artykule.

artykuł “Wielokulturowa Rzeczpospolita w czasach Zygmunta Augusta”