Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Technologia Chemiczna – prace inżynierskie older

HomeEducationDyplomyTechnologia Chemiczna – prace inżynierskie older

Justyna Borkowska

Właściwości czynnika funkcjonalizującego w nanocząstce Fe3O4

Łukasz Cybulski

Wpływ składników receptury oraz technologii produkcji na wybrane parametry fizykochemiczne i użytkowe emulsji kosmetycznej

Anna Czyż

Opracowanie metody detekcji związków podatnych na utlenianie za pomocą techniki LC-ESI-MS/MS

Zuzanna Dąbrowska

Wydzielanie metali ciężkich z paliw z użyciem nanosorbentu o właściwościach magnetycznych i oznaczanie technikami spektrometrii optycznej

Aleksandra Dyonizak

Optymalizacja ekstrakcji i rozdzielania metalozwiązków w żywności pochodzenia roślinnego

Nina Gos

Optymalizacja metody HPLC-ICP-MS rozdzielania i oznaczania składników układu nanonośnik złota‒lek przeciwnowotworowy

Karolina Grzeszyk

Oznaczanie siarki w związkach organicznych

Małgorzata Jakubowska

Zastosowanie rozpuszczalników eutektycznych do ekstrakcji wybranych nanocząstek metali z materiału roślinnego

Ewelina Kamińska

Optymalizacja metody CE-ICP-MS/MS badania oddziaływań magnetycznych nanocząstek Fe3O4 ze składnikami surowicy krwi ludzkiej

Aleksandra Kramarska

Elektroforeza żelowa białek obecnych w ekstraktach z łubinu z detekcją za pomocą kamery CCD

Klaudia Lutyk

Wykorzystanie polielektrolitów w procesie strącania osadów koloidalnych

Izabela Nasiłowska

Analiza HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS wybarwień uzyskanych z użyciem barwników zaprawowych

Zuzanna Tylenda

Analiza składu i badanie stechiometrii hydroksyapatytu dotowanego selenem otrzymywanego w postaci nanoproszku

Katarzyna Zawadzka

Rozdzielanie białek obecnych w ekstraktach z łubinu techniką planarnej elektroforezy żelowej z detekcją wizualną

Kacper Zgonina

Opracowanie metody oznaczania jonów metali w tkance biologicznej za pomocą ICP MS z użyciem komory kolizyjno-reakcyjnej

Mateusz Cegłowski

Konstrukcja funkcjonalnego detektora optycznego w oparciu o produkty powszechnej elektroniki

Kinga Guzik

Charakterystyka i zastosowanie nanomateriałów o właściwościach magnetycznych otrzymywanych w syntezie mikrofalowej

Elżbieta Jędraszko

Oznaczanie pochodnych chlorofilu oraz jonów magnezu i miedzi w próbkach roślinnych i suplementach diety

Kinga Kaczmarczyk

Badanie wpływu selektywności metody MRM na profile chromatograficzne ekstraktów roślinnych

Michalina Kołaczyńska

Fotosynteza i charakterystyka monodyspersyjnych nanocząstek złota

Piotr Kosiór

Monitorowanie lotnych związków metali powstających w procesie oczyszczania ścieków

Barbara Macuga

Opracowanie metody rozdzielania składników ekstraktów roślinnych z zastosowaniem planarnej elektroforezy żelowej

Katarzyna Mikołajczyk

Zastosowanie technik łączonych do badania przemian kropek kwantowych w komórkach nowotworowych

Aleksandra Milewska

Opracowanie metody identyfikacji form złota w komórkach nowotworowych po pobraniu nanocząstek złota

Maria Niemirska

Opracowanie metody oznaczania jonów metali w tkance biologicznej za pomocą ICP MS

Sylwia Parzych

Oznaczenie całkowitej zawartości wybranych nanocząstek metali w roślinach jadalnych za pomocą techniki SP-ICP-MS

Grzegorz Rudowski

Wydzielanie rutyny za pomocą modyfikowanych nanocząstek Fe3O4

Justyna Borkowska

Właściwości czynnika funkcjonalizującego w nanocząstce Fe3O4

Łukasz Cybulski

Wpływ składników receptury oraz technologii produkcji na wybrane parametry fizykochemiczne i użytkowe emulsji kosmetycznej

Anna Czyż

Opracowanie metody detekcji związków podatnych na utlenianie za pomocą techniki LC-ESI-MS/MS

Zuzanna Dąbrowska

Wydzielanie metali ciężkich z paliw z użyciem nanosorbentu o właściwościach magnetycznych i oznaczanie technikami spektrometrii optycznej

Aleksandra Dyonizak

Optymalizacja ekstrakcji i rozdzielania metalozwiązków w żywności pochodzenia roślinnego

Nina Gos

Optymalizacja metody HPLC-ICP-MS rozdzielania i oznaczania składników układu nanonośnik złota‒lek przeciwnowotworowy

Karolina Grzeszyk

Oznaczanie siarki w związkach organicznych

Małgorzata Jakubowska

Zastosowanie rozpuszczalników eutektycznych do ekstrakcji wybranych nanocząstek metali z materiału roślinnego

Ewelina Kamińska

Optymalizacja metody CE-ICP-MS/MS badania oddziaływań magnetycznych nanocząstek Fe3O4 ze składnikami surowicy krwi ludzkiej

Aleksandra Kramarska

Elektroforeza żelowa białek obecnych w ekstraktach z łubinu z detekcją za pomocą kamery CCD

Klaudia Lutyk

Wykorzystanie polielektrolitów w procesie strącania osadów koloidalnych

Izabela Nasiłowska

Analiza HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS wybarwień uzyskanych z użyciem barwników zaprawowych

Zuzanna Tylenda

Analiza składu i badanie stechiometrii hydroksyapatytu dotowanego selenem otrzymywanego w postaci nanoproszku

Katarzyna Zawadzka

Rozdzielanie białek obecnych w ekstraktach z łubinu techniką planarnej elektroforezy żelowej z detekcją wizualną

Kacper Zgonina

Opracowanie metody oznaczania jonów metali w tkance biologicznej za pomocą ICP MS z użyciem komory kolizyjno-reakcyjnej

Kaja Sokołowska

Oznaczanie zawartości kwasu cynamonowego w kosmetykachkierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Jakub Turczyński

Właściwości fotoluminescencyjne kropek kwantowychkierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Paulina Pisarek
Zastosowanie techniki CE-ICP-MS do badania oddziaływań nowotworowo ukierunkowanych metalo-nanomateriałów z białkami surowicy krwi ludzkiej- kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Anna Chamska
Identyfikacja antocyjanidyn w barwników roślinnych za pomocą technik sprzężonych – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Paulina Jaczyńska

Opracowanie metod identyfikacji naturalnych związków barwiących za pomocą technik sprzężonych – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Aleksandra Rostkowska

Oznaczania kwasu kawowego w surowcach do kosmetyków – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Anna Marszał

Oznaczania sacharyny w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Patryk Radziszewski

Identyfikacja i oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) za pomocą HPLC w próbkach powietrza z Warszawy – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski, dr Szewczyńska Małgorzata (Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB) 

Krzysztof Gryś

Oznaczanie wybranych metali w cytozolu komórek rakowych i prawidłowych poddanych testom cytotoksyczności – kierujący pracą prof.nzw. dr hab. inż. Katarzyna Pawlak,  opiekun naukowy mgr  Jakubczak Wioletta

Agnieszka Stępniewska

Analiza specjacyjna związków wybranych metali w ekstraktach pomidorów modyfikowanych genetycznie za pomocą LC-ICP MS – kierujący pracą prof.nzw. dr hab. inż. Katarzyna Pawlak,  opiekun naukowy mgr  Katarzyna Brama

Karolina Anecka
Opracowanie metody CE-ICP MS badania nowotworowo ukierunkowanych nanocząstek z białkami transportującymi występującymi w surowicy krwi ludzkiej – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Sylwia Krupa
Oznaczanie kwasu askorbinowego i mikroelementów w owocach egzotycznych – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Marta Łączkowska
Badanie stopnia pobierania kompleksów złota przez komórkę rakową za pomocą ICP MS – kierujący pracą dr hab. inż. Katarzyna Pawlak

Katarzyna Banasik
Oznaczanie zawartości cytralu w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Dominika Macierzyńska
Metody identyfikacji i oznaczania kwasu elagowego w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Marcela Grabowska
Badanie migracji elektroforetycznej związków barwnych zawartych w suplemencie diety Spirulina platensis techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Małgorzata Kurel
Rozdzielanie wybranych składników ekstraktu z bulwy maki techniką elektroforezy kapilarnej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Agata Prokopczyk
Porównanie metod oznaczania cukrów prostych oraz złożonych w owocach i warzywach – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Aneta Rudnik
Oznaczanie wybranych parametrów herbatek ziołowych – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Damian Dąbrowski
Badanie wpływu składu eluentu na proces jonizacji poprzez elektrorozpraszanie oraz jakość widm mas – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Iwona Rojek
Zastosowanie plazmy indukowanej mikrofalami do oznaczania metali ziem rzadkich – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Ewelina Seliga
Badania nad oznaczaniem związków butylocynowych po przeprowadzeniu w lotne formy chemiczne – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Dominik Popowski
Zastosowanie techniki ICP MS w analizie ilościowej wybranych metali w suplementach diety – kierujący pracą dr inż. Lena Ruzik

Sylwia Dudek
Identyfikacja i oznaczanie kumaryny w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Renata Kalinowska
Oznaczanie kwasu ferulowego w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Aleksandra Tarwacka
Regeneracja srebra z odpadów fotograficznych – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Anna Pietras
Sposoby badania stabilności i jednorodności materiałów odniesienia oraz certyfikowanych materiałów odniesienia w analizie środowiskowej – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Anna Osińska
WOpracowanie metody rozdzielania, identyfikacji i oznaczania składników wód toaletowych za pomocą chromatografii gazowej – kierujący pracą, dr inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Matczuk

Edyta Renik
Badanie biodostępności wybranych mikroelementów zawartych w jagodach. Symulacja in vitro trawienia enzymatycznego – kierujący pracą : dr inż. Lena Ruzik

Lidia Fornal
Zastosowanie techniki sprzężonej CE-ICP MS do badania mechanizmu transportu kompleksu rutenu KP1019 w symulowanych warunkach cytozolu komórki nowotworowej – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Dorota Gajda
Oznaczanie mikroelementów w różnych rodzajach herbat – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Małgorzata Szlagas
Wyznaczanie aktywności antyoksydacyjnej w różnych rodzajach herbat – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Anna Rejczak
Wpływ Promieniowania UV na barwniki kadziowe – analiza chromatogramów i widm mas otrzymanych za pomocą HPLC-ESI MS/MS – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Justyna Nowak
Identyfikacja produktów fotodegradacji antrachinonów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemowym spektrometrem mas – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Sylwia Sobota
Badanie specjacji jodu w algach morskich – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Natalia Srokocz
Otrzymywanie i charakterystyka drożdży wzbogaconych w chrom – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Bogumiła Piątkowska
Identyfikacja i oznaczanie bisabololu w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Piotr Kosakowski
Oznaczanie 2,6-ditertbutylo-4-metylofenolu – syntetycznego przeciwutleniacza w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Olga Wereda
Charakteryzacja nanokryształów CdSe za pomocą elektroforezy kapilarnej i żelowej, kierujący pracą – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Dorota Szydlik
Modyfikacja powierzchni manokryształów półprzewodnikowych – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Justyna Nowak
Oszacowanie oddziaływań metaloleków z powierzchnią międzyfazową – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Martyna Rębiewska
Opracowanie metody regeneracji srebra z odpadów laboratoryjnych – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Katarzyna Szachowicz
Oznaczanie aminowych inhibitorów korozji stali w betonie w badaniu procesu przenikania pod wpływem pola elektrycznego – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Edyta Kłoczewska
Rozdzielanie i identyfikacja barwników betalainowych w produktach spożywczych techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Marcin Butler
Badanie migracji elektroforetycznej syntetycznych barwników spożywczych techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Barbara Ungeheuer
Rozdzielanie antocyjanidyn zawartych w płatkach kwiatów techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Anna Pietras
Sposoby badania stabilności i jednorodności materiałów odniesienia oraz certyfikowanych materiałów odniesienia w analizie środowiskowej – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Anna Osińska
WOpracowanie metody rozdzielania, identyfikacji i oznaczania składników wód toaletowych za pomocą chromatografii gazowej – kierujący pracą, dr inż. Lena Ruzik, opiekun naukowy: mgr inż. Magdalena Matczuk

Edyta Renik
Badanie biodostępności wybranych mikroelementów zawartych w jagodach. Symulacja in vitro trawienia enzymatycznego – kierujący pracą : dr inż. Lena Ruzik

Lidia Fornal
Zastosowanie techniki sprzężonej CE-ICP MS do badania mechanizmu transportu kompleksu rutenu KP1019 w symulowanych warunkach cytozolu komórki nowotworowej – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Dorota Gajda
Oznaczanie mikroelementów w różnych rodzajach herbat – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Małgorzata Szlagas
Wyznaczanie aktywności antyoksydacyjnej w różnych rodzajach herbat – kierujący pracą dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel

Anna Rejczak
Wpływ Promieniowania UV na barwniki kadziowe – analiza chromatogramów i widm mas otrzymanych za pomocą HPLC-ESI MS/MS – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Justyna Nowak
Identyfikacja produktów fotodegradacji antrachinonów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z tandemowym spektrometrem mas – kierujący pracą dr inż. Katarzyna Lech

Sylwia Sobota
Badanie specjacji jodu w algach morskich – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Natalia Srokocz
Otrzymywanie i charakterystyka drożdży wzbogaconych w chrom – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Bogumiła Piątkowska
Identyfikacja i oznaczanie bisabololu w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Piotr Kosakowski
Oznaczanie 2,6-ditertbutylo-4-metylofenolu – syntetycznego przeciwutleniacza w kosmetykach – kierujący pracą dr inż. Norbert Obarski

Olga Wereda
Charakteryzacja nanokryształów CdSe za pomocą elektroforezy kapilarnej i żelowej, kierujący pracą – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Dorota Szydlik
Modyfikacja powierzchni manokryształów półprzewodnikowych – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Justyna Nowak
Oszacowanie oddziaływań metaloleków z powierzchnią międzyfazową – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Martyna Rębiewska
Opracowanie metody regeneracji srebra z odpadów laboratoryjnych – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Katarzyna Szachowicz
Oznaczanie aminowych inhibitorów korozji stali w betonie w badaniu procesu przenikania pod wpływem pola elektrycznego – kierujący pracą dr inż. Stanisław Kuś

Edyta Kłoczewska
Rozdzielanie i identyfikacja barwników betalainowych w produktach spożywczych techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Marcin Butler
Badanie migracji elektroforetycznej syntetycznych barwników spożywczych techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Barbara Ungeheuer
Rozdzielanie antocyjanidyn zawartych w płatkach kwiatów techniką planarnej elektroforezy żelowej – kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela

Kinga Moskal
Identyfikacja i oznaczanie kofeiny w kosmetykach kierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski

Monika Koziara
Porównanie zawartości pochodnych kwasu 4-hydroksybenzoesowego w kosmetykachkierujący pracą dyplomową: prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski

Michał Patrzałek
Prosta synteza nanokryształów CdSe oraz ich charakteryzacja za pomocą metod instrumentalnychkierujący pracą dyplomową: dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski

Patrycja Gosiewska
Badanie procesu przenikania inhibitorów korozji stali w betonie pod wpływem pola elektrycznegokierujący pracą dyplomową: dr inż. Stanisław Kuś

Kinga Ostojska
Kontrola jakości składu kosmetyku – oznaczenie zawartości wybranych składników antyperspirantówkierujący pracą dyplomową: dr inż. Norbert Obarski

Magdalena Wiszniewska
Identyfikacja i oznaczania alkoholu benzylowego w produktach kosmetycznych oraz ocena jakości stosowanej metodykierujący pracą dyplomową: dr inż. Norbert Obarski

Anna Pohorecka
Oznaczanie całkowitej zawartości metali w wybranych produktach spożywczych pochodzących z Chinkierujący pracą dyplomową: dr inż. Lena Ruzik

Grzegorz Zbroja
Określanie czystości preparatów farmaceutycznych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowejkierujący pracą dyplomową: dr inż. Iwona Głuch