Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Biotechnologia – prace inżynierskie older

HomeEducationDyplomyBiotechnologia – prace inżynierskie older

Agata Alberska

Badanie oddziaływań nanocząstek Fe3O4 ze składnikami surowicy krwi ludzkiej za pomocą techniki HPLC-ICP-MS/MS

Aleksandra Chybicka

Opracowanie metody detekcji siarczanowych surfaktantów za pomocą LC-MS

Ewelina Pawlik

„Zielone” technologie otrzymywania nanocząstek selenu wspomagane promieniowaniem mikrofalowym

Maria Hayder

Wpływ trawienia żołądkowo-jelitowego na wybrane nanocząstki metali

Michał Kurowski

Biosynteza nanomateriałów za pomocą drożdży

Marcin  Porębski

Rozdzielanie saponin obecnych w ekstraktach z mydlnicy lekarskiej techniką elektroforezy kapilarnej

Ewelina Sawicka

Zastosowanie technik spektrometrii optycznej do identyfikacji szczepów bakterii kierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Tymoteusz Lubicki

Porównanie profili saponinowych w ekstraktach uzyskanych z różnych organów mydlnicy lekarskiejkierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Karolina Bogucka

Synteza biopaliw z alg z wykorzystaniem energii mikrofalowej i analityka procesu – kierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Łukasz Opala

Detoksyfikacja wody pitnej za pomocą bakterii probiotycznych kierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, opiekun naukowy mgr inż. Jacek Giersz

Iwona Bednarczyk

Zastosowanie mikroorganizmów do biodegradacji substancji ropopochodnych w zanieczyszczonych ekosystemach kierujący pracą prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, opiekun naukowy mgr inż. Monika Truskolaska

Monika Królik

Opracowanie metody ekstrakcji małocząsteczkowych związków organicznych z miału bursztynowego – kierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Mateusz Cieślak

Opracowanie metody wykrywania saponin w ekstraktach roślinnych kierujący pracą dr hab. inż., prof. PW Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr inż. Katarzyna Lech

Maja Lipka

Rozdzielanie saponin techniką planarnej elektroforezy żelowej kierujący pracą dr inż. Iwona Głuch-Dela, opiekun naukowy dr hab. inż., prof. PW Kamil Wojciechowski

Katarzyna Dobrowolska
Opracowanie metodyki badania parametrów powinowactwa nowotworowo ukierunkowanych nanomateriałów do białek surowicy krwi – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Magdalena Węgrzyniak
Techniki wspomagające bioakumulację metali przez drożdże – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Aleksandra Krajewska (Wójcicka)
Zastosowania zimnej plazmy do sterylizacji kolonii bakteryjnych – kierujący pracą prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

Joanna Legat
Badanie transportu potencjalnego rutenowego leku przeciwnowotworowego w obrebie cytozolu komórki nowotworowej z zastosowaniem technik sprzężonych – kierujący pracą prof. dr hab. Maciej Jarosz, opiekun naukowy mgr inż. Magdalena Matczuk

Magdalena Brzeska
Oznaczanie wybranych metali za pomocą ICP MS w osadzie – kierujący pracą dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, opiekun naukowy dr inż. Lena Ruzik

Aleksandra Poniatowska
Synteza i badanie aktywności biologicznej kropek kwantowych CdSe – kierujący pracą dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski, opiekun naukowy dr inż. Ilona Grabowska-Jadach

Ilona Jaworska
Oznaczanie zawartości selenu w piwie z wykorzystaniem biosorpcji i optycznej spektrometrii emisyjnej – kierujący pracą dyplomową: dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, opiekun naukowy: mgr inż. Anna Tyburska

Magdalena Sulima
Opracowanie metody homogenizacji materiału pochodzenia roślinnego do analizy specjacyjnej – promotor: dr inż. Katarzyna Pawlak,
opiekun: mgr inż. Agata Miszczak