Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Older Publications

Scientific books – chapters

 1. red. K. Jankowski, S. Kuś, Laboratorium charakteryzacji materiałów – skrypt, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 1-152
 2. E. Święcicka-Füchsel, Analiza elementarna, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 72-77
 3. K. Lech, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), The Encyclopedia of Archaeological Sciences, Wiley&Sons, Chichester (2018) 1-7
 4. S. Oszwałdowski, Charakteryzacja nanostruktur półprzewodnikowych z użyciem technik optycznych i elektroforetycznych, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 97-106
 5. K. Lech, D. Dąbrowski, J. Legat, Techniki sprzężone – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją spektrometrii mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 80-87

Articles

 1. L. Ruzik, P. Kwiatkowski, Application of CE-ICP-MS and CE-ESI-MS/MS for identification of Zn-binding ligands in goji berries extracts, Talanta 183 (2018) 102–107
 2. J. Legat, M. Matczuk, A.R. Timerbaev, M. Jarosz , Cellular processing of gold nanoparticles: CE-ICP-MS evidence for the speciation changes in human cytosol, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410 (2018) 1151-1156
 3. A. Opalski, I. Grabowska-Jadach, S. Oszwałdowski, Biological activity of surface modified nanocrystals, Current Nanoscience, 14 (2018) 307-312
 4. H. Gawrońska, A. Przybysz, E. Szalacha, K. Pawlak, K. Brama, A. Miszczak, M. Stankiewicz-Kosyla, S.W. Gawroński, Platinum uptake, distribution and toxicity in Arabidopsis thaliana L. plants, Ecotoxicology and Environmental Safety, 147 (2018) 1-8
 5. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Capillary-HPLC with tandem mass spectrometry in analysis of alkaloid dyestuffs – a new approach, Electrophoresis, 39 (2018) 1276 -1283
 6. M. Truskolaska, K. Jankowski, Selective non-chromatographic determination of tributyltin in sediments using EDTA and diphenylcarbazone as masking agent, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 98 (2018) 95-307
 7. M. Bartosiak, K. Jankowski, J. Giersz, Determination of cobalt species in nutritional supplements using ICP-OES after microwave-assisted extraction and solid-phase extraction, Journal of Pharmaceuticals and Biomedical Analysis, 155 (2018) 135-140
 8. R. Ziółkowski, S. Oszwałdowski, K. Zacharczuk, A.A. Zasada, E. Malinowska, Electrochemical Detection of Bacillus anthracis Protective Antigen Gene Using DNA Biosensor Based on Stem−Loop Probe, Journal of the Electrochemical Society, 165 (2018) B187-B195
 9. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu malarstwa sztalugowego, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 2 (2018) 14-19
 10. M. Matczuk, A. Kur, J. Legat, L. Ruzik, Nanocząstki złota jako potencjalne metalo-nanomateriały teranostyczne – właściwości oraz analiza za pomocą ICP-MS, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski , 2 (2018) 26-33
 11. A. Tkaczyk, M. Matczuk, L. Ruzik, Chromatografia gazowa – sposoby identyfikacji i oznaczania wybranych składników wód toaletowych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3 (2018) 39-45
 12. J. Giersz, K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, Microwave-driven inductively coupled plasmas for analytical spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B – Atomic Spectroscopy, 147 (2018) 51-58
 13. J. Wojcieszek, J. Szpunar, R. Lobinski, Speciation of technologically critical elements in the environment using chromatography with element and molecule specific detection, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 42-53
 14. G. AlChoubassi, J. Aszyk, P. Pisarek, K. Bierla, L. Ouerdane, J. Szpunar, R. Lobinski, Advances in mass spectrometry for iron speciation in plants, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 77-86
 15. M. Balcerzak, A. Rudnik, M. Jelińska, Assessment of dietary exposure to inorganic chloride, phosphate, and sulphate bread additives by ion chromatography with conductometric detection, Acta Alimentaria, 47 (2018) 97-103
 16. I. Matysiak, M. Balcerzak, R. Michalski, Ion chromatography with conductometric detection for quantitation of formic acid in polish bee honey, Journal of Food Composition and Analysis, 73 (2018) 55-59

Scientific books – chapters

 1. D. Dąbrowski, K. Lech, A Contemporary Approach to Study of Anthraquinone Dye Structure by Tandem Mass Spectrometry, Chapter 5, in: Advances in Chemistry Research. Volume 34 (Ed. J C. Taylor), 75-106, 2017, Nova Science Publishers, USA
 2. K. Pawlak, Co zapala zielone światło dla mikroelementów, 37-44, 2017, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. K. Lech, M. Puchalska, E. Orlińska-Mianowska, E. Rosłoniec, M. Jarosz, Mass Spectrometric and Liquid Chromatographic Investigation of Historical Fabrics from the Collection of The National Museum in Warsaw, in: The Diversity of Dyes in History and Archaeology (Ed. J. Kirby Atkinson), 39-53, 2017, Archetype Publications Ltd, London, United Kingdom
 4. K. Lech Współczesne spojrzenie na XV-wieczny ornat – wstępna identyfikacja barwników za pomocą HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS, in: Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej i dziś. Biblioteka Kapitulna na Wawelu, t. 9 (Ed. B. Kalfas), 305 – 320, 2017, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kraków, Poland
 5. N. Krupa, K. Lech, Identyfikacja barwników naturalnych występujących w wybranych aksamitnych tekstyliach z XV i XVI w. ze skarbca katedry na Wawelu, in: Klejnot w koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej (Ed. J. Urban, E. Zych), 605 – 622, 2017, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Kraków, Poland

Articles

 1. L.S. Foteeva, M. Matczuk, K. Pawlak, S.S. Aleksenko, S.V. Nosenko, V.K. Karandashev, M. Jarosz, A.R. Timerbaev, Combination of ICP-MS, capillary electrophoresis, and their hyphenation for probing Ru(III) metallodrug–DNA interactions, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409 (2017) 2421-2429
 2. J. Wojcieszek, P. Kwiatkowski, L. Ruzik, Speciation analysis and bioaccessibility evaluation of trace elements in goji berries (Lycium Barbarum, L.), Journal of Chromatography A, 1492 (2017) 70–78
 3. L.S. Foteeva, M. Matczuk, A.R. Timerbaev, Analytical methodology for determination of interactions between metallodrugs and DNA: A critical examination, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 90 (2017) 107-113
 4. M. Matczuk, J. Legat, F. Scaletti, L. Messori, A. R. Timerbaev, M. Jarosz, The fate of differently functionalized gold nanorods in human serum: A response from capillary electrophoresis–inductively coupled plasma mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1499 (2017) 222-225
 5. S. S. Aleksenko, M. Matczuk, A. R. Timerbaev, Characterization of interactions of metal-containing nanoparticles with biomolecules by CE: An update (2012–2016), Electrophoresis, 38 (2017) 1661-1668
 6. J. Legat, M. Matczuk, F. Scaletti, L. Messori, A.R. Timerbaev, M. Jarosz CE Separation and ICP-MS Detection of Gold Nanoparticles and Their Protein Conjugates, Chromatographia, 80 (2017) 1695-1700
 7. M. Bartosiak, J. Giersz, K. Jankowski, Analiza nanomateriałów – cząstka po cząstce, Analityka, 2 (2017) 14-21
 8. P. Kubica, V. Vacchina, T. Wasilewski, S. Reynaud, J. Szpunar, R. Lobinski, Rapid ion-exchange matrix removal for a decrease of detection limits in the analysis of salt-rich reservoir waters for fluorobenzoic acids by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409 (2017) 871-879
 9. K. Bierła, N. Suzuki, Y. Ogra, J. Szpunar, R. Łobiński, Identification and determination of selenohomolanthionine – The major selenium compound in Torula yeast, Food Chemistry, 237 (2017) 1196-1201
 10. J. Giersz, M. Bartosiak, K. Jankowski, Spectroscopic diagnostics of axially viewed inductively coupled plasma and microwave induced plasma coupled to photochemical vapor generation with pneumatic nebulization inside a programmable temperature spray chamber, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 32 (2017) 1885-1892
 11. J. Giersz, K. Jankowski, E. Reszke, Spatially resolved measurements and diagnostics of digitally controlled rotating field pulsed plasma operated in helium at 20 kHz, Spectrochimica Acta Part B- Atomic Spectroscopy, 130 (2017) 45-52
 12. J. Giersz, M. Bartosiak, K. Jankowski, Sensitive determination of Hg together with Mn, Fe, Cu by combined photochemical vapor generation and pneumatic nebulization in the programmable spray chamber and inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Talanta, 167 (2017) 279-285
 13. M. Balcerzak, D. Kapica, Fast ion chromatographic method for the determination of formates in alcoholic drinks, Food Analytical Methods, 10 (2017) 2358-2364
Scientific books – chapters
 1. M. Ochsenkühn-Petropoulou, F. Tsopelas, L. Ruzik, K. Bierla, J. Szpunar, Selenium and Selenium Species: Analytical Techniques and Speciation Methods, 2016, 129-172, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
 2. L. Ruzik, K. Pawlak, M. Jarosz, Inorganic and bioinorganic speciation analysis: problems and prospects, 333-370, 2016, Springer
 3. M. Balcerzak, Quantification of Noble Metals in Biological and Environmental Samples, Springer, 371-402, 2016
 4. A. Szuplewska, M. Balcerzak, Fosforany w wodnych ekstraktach produktów mleczarskich, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 40-50, 2016
 5. M. Balcerzak, Mass Spectrometric Detectors for Environmental Studies,  J. Wiley and Sons, 47-78, 2016

Articles

 1. K. Lech, M. Jarosz, Identification of Polish cochineal (Porphyrophora polonica L.) in historical textiles by high-performance liquid chromatography coupled with spectrophotometric and tandem mass spectrometric detection, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408, 3349-3358
 2. J. Wojcieszek, L. Ruzik, Enzymatic extraction of copper complexes with phenolic compounds from Açaí (Euterpe oleracea Mart.) and Bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruits, Food Analytical Methods, 2016, 9, 2105-2114
 3. J. Wojcieszek, K. Witkoś, L. Ruzik, K. Pawlak, Comparison of copper and zinc in vitro b ioaccessibility from cyanobacteria rich in proteins and a synthetic supplement containing gluconate complexes: LC–MS mapping of bioaccessible copper complexes, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2016, 408, 785-795
 4. H. Abdallah, C. Arnaudguilhem, H. Abdul Rahim, R. Lobinski, F. Jaber, Monitoring of twenty-two sulfonamides in edible tissues: Investigation of new metabolites and their potential toxicity, Food Chemistry, 2016, 192, 212-222
 5. J. Wojcieszek, L. Ruzik, Operationally defined species characterization and bioaccessibility evaluation of cobalt, copper and selenium in Cape gooseberry (Physalis Peruviana L.) by SEC-ICP MS, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2016, 34, 15-21
 6. J. Giersz, K. Jankowski, Effect of temperature on direct chemical vapor generation for plasma optical emission spectrometry: An application of programmable temperature spray chamber, Microchemical Journal, 2016, 124, 1-8
 7. J. Wojcieszek, D. Popowski, L. Ruzik, Ionic liquids as a key medium for efficient extraction of copper complexes from chia seeds (Salvia hispanica L.), Talanta, 2016, 152, 482-488
 8. M. Matczuk, J. Legat, A.R. Timerbaev, M. Jarosz, A sensitive and versatile method for characterization of protein-mediated transformations of quantum dots, Analyst, 2016, 141, 2574-2580
 9. M. Matczuk, J. Legat, S.N. Shtykov, M. Jarosz, A.R. Timerbaev, Characterization of the protein corona of gold nanoparticles by an advanced treatment of CE-ICP-MS data, Electrophoresis, 2016, 37, 2257-2259
 10. L. Ruzik, J. Wojcieszek, In vitro digestion method for estimation of copper bioaccessibility in Acai berry, Monatshefte fur Chemie, 2016, 147, 1429-1438
 11. A. Rudnik, M. Balcerzak, Kromka chleba z…dodatkami. Nieorganiczne sole, Analityka 2016, 2(XVII), 40-47
 12. J. Jiménez-Lamana, J. Wojcieszek, M. Jakubiak, M. Asztemborska, J. Szpunar, Single particle ICP-MS characterization of platinum nanoparticles uptake and bioaccumulation by Lepidium sativum and Sinapis alba plants, Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2016,31, 2321-2329

Scientific books – chapters

 1. K. Jankowski, A. Tyburska-Staniewska, M. Jankowska, Assay of selenium in dietary supplements , RSC Publishing, IUPAC, Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Cambridge, UK, 2015
 2. M. Balcerzak,  Analytical Chemistry of Noble Metals, Wiley&Sons, Chichester, 1-29, 2015
 3. K. Brama, K.Tracz, D.M. Antosiewicz, K. Pawlak, Analiza kompleksów nikotianaminy z wybranymi metalami za pomocą HILIC ESI MS/MS, 245-254, 2015, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 4. M. Kupiec, K. Pawlak, Analiza jakościowa metabolitów kompleksów złota o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych, 235-244, 2015, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 5. W. Jakubczak, M. Haczyk, M. Chudy, A. Dybko, K. Pawlak, Określanie zmian homeostazy metali w komórkach rakowych i prawidłowych za pomocą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej, 215-224, 2015, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 6. J. Wojcieszek, L. Ruzik, M. Jarosz, Zastosowanie modelu trawienia in vitro w ocenie bioprzyswajalności pierwiastków śladowych, 205-213, 2015, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Articles

 1. J. Giersz, K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, Miniaturowe helowe źródła wirującej plazmy. Nowe, użyteczne narzędzie w spektroskopii analitycznej, Analityka 14-21, 2015/3
 2. J. Giersz, K. Jankowski, M. Truskolaska, Rapid separation of elemental species by fast multicapillary gas chromatography with multichannel optical spectrometry detection following Headspace Solid Phase Microextraction, Chromatography, 239-252, 2, 2015
 3. L. Ruzik, N. Obarski, A. Papierz, M. Mojski, Assessment of repeatability of composition of perfumed waters by high-performance liquid chromatography combined with numerical data analysis based on cluster analysis (HPLC UV/VIS – CA), Int. J Cos Sci, 348-356, 37, 2015
 4. K. Lech, K. Witkos, B. Wilenska, M. Jarosz, Identification of unknown colorants in pre-Columbian textiles dyed with American cochineal (Dactylopius coccus Costa) with high-performance liquid chromatography and tandem mass spectrometry, Anal. Bioanal. Chem., 855-867, 407, 2015
 5. M. Matczuk, M. Kupiec, J. Legat, K. Pawlak, A.R. Timerbaev, M. Jarosz, A shotgun metalloproteomic approach enables identification of proteins involved in the speciation of a ruthenium anticancer drug in the cytosol of cancer cells, Analyst, 3492-3499, 140, 2015
 6. M. Matczuk, S.S. Aleksenko, F.M. Matysik, M. Jarosz, A.R. Timerbaev, Comparison of detection techniques for CE analysis of gold nanoparticles, Electrophoresis, 1158-1163, 36, 2015
 7. M. Matczuk, M. Kupiec, J. Legat, K. Pawlak, A. Timerbaev, M. Jarosz, Use of high-performance liquid chromatography-tandem electroospray ionization mass spectrometry to assess the speciation of a ruthenium(III) anticancer drug in the cytosol of cancer cells, Anal. Bioanal. Chem, 4857-4862, 407, 2015
 8. S. Oszwałdowski, P. Kubáň, Capillary electrophoresis study on phase of mixed micelles and its role in transport phenomena of particles, Anal. Chim. Acta, 85-93, 864, 2015
 9. S. Oszwałdowski, P. Kubáň, Capillary electrophoresis study on segment/segment system for segments based on phase of mixed micelles and its role in transport of particles between the two segments, J. Chromatog. A, 139-150, 1412, 2015
 10. M. Kupiec, K. Pawlak, W sieci nanocząstek srebra, Analityka, 2015, 4
 11. W. Jakubczak, K. Pawlak, Znaczenie ICP MS w badaniu właściwości farmakokinetycznych metaloleków, Analityka, 2015, 3, 36-40
 12. H. Abdallah, C. Arnaudguilhem, R. Lobinski, F. Jaber, A multi-residue analysis of sulphonamides in edible animal tissues using QuEChERS extraction and HPLC-MS/MS (2015), Analytical Methods, 2015, 7 (4) , 1549-1557
 13. K. Witkos, K. Lech, M. Jarosz, Identification of degradation products of indigoids by tandem mass spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, 2015, 50, 1245-1251
 14. M. Matczuk, K. Anecka, F. Scaletti, L. Messori, B.K. Keppler, A.R. Timerbaev, M. Jarosz, Speciation of metal-based nanomaterials in human serum characterized by capillary electrophoresis coupled to ICP-MS: A case study of gold nanoparticles, Metallomics, 2015, 7, 1364-1370
 15. A.Sikora, A. Maciejewska, J. Poznański, T. Pilżys, M. Marcinkowski, M. Dylewska, J. Piwowarski, W. Jakubczak, K. Pawlak, E. Grzesiuk, Effects of changes in intracellular iron pool on AlkB-dependent and AlkB-independent mechanisms protecting E.coli cells against mutagenic action of alkylating agent, Mutation Research – Fundamental and Molecular Mechanism of Mutagenesis, 2015, 778, 52-60
 16. P. Kubica, H. Garraud, J. Szpunar, R. Lobinski, Sensitive simultaneous determination of 19 fluorobenzoic acids insaline waters by solid-phase extraction and liquidchromatography–tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 2015, 1417, 30-40
 17. Ł. Szyrwiel, V. Liauchuk, L. Chavattea, R. Lobinski, In vitro induction and proteomics characterisation of a uranyl–protein interaction network in bovine serum, Metallomics, 2015, 7, 1604-1611
 18. M. Balcerzak, J. Janiszewska, Determination of common inorganic anions in tea samples by ion chromatography, Acta Alimentaria, 2015, 44, 365-371

Scientific books – chapters

 1. K. Lech, M. Jarosz, HPLC-UV-Vis-ESI MS examination of archeological fibers – red natural dyes in Italian textiles from 15th and 16th centuries, Chapt. 11 in: “High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) Principles, Practises and Procedures” (ed. Yuegang Zuo), Nova Science Publishers Inc., New York, 299-316, 2014
 2. M. Balcerzak, Fluorki wokół nas – źródła ekspozycji i metody oznaczania,  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 9-25, 2014
 3. J. Janiszewska, M. Balcerzak, Chromatografia jonowa w badaniach próbek żywności, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 96-109, 2014
 4. K. Maciejewska, K. Żukowski, A. Dybko, D. Kapica, M. Balcerzak, Miniaturowy detektor konduktometryczny do zastosowań w chromatografii jonowej, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 26-35, 2014

Patents

 1. K. Jankowski, E. Reszke, A. Ramsza, Electrode cooling system in a multi-electrode microwave plasma excitation source, patent: US 20140042888(A1), 2014

Articles

 1. K. Jankowski, J. Giersz, M. Paprocka, Improved determination of iodine by sequential (photo)chemical vapor generation and pneumatic nebulization in the programmable temperature spray chamber and inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Microchem. J. 17–22, 113, 2014
 2. J. Giersz, K. Jankowski, Zastosowanie termostatowanej komory mgielnej w technikach bezpośredniego generowania lotnych form pierwiastków oznaczanych za pomocą ICP-OES, Analityka 2014/3, 18-23
 3. A. Tyburska-Staniewska, D. Litwin, J. Galas, A. Ramsza, M. Strzelec, K. Jankowski, E. Reszke, Szybki optyczny spektrometr emisyjny z plazmą helową jako źródłem wzbudzenia, materiały VII Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 358-363, I, 2014
 4. E. Reszke, K. Jankowski, A. Ramsza, J. Giersz, Spectroscopic Diagnostics of Digitally Controlled Plasmas, ICP Inform. Newslett., 1743-1744, 39(12), 2014
 5. E. Reszke, K. Jankowski, A. Ramsza, J. Giersz, M. Truskolaska, Analytical Potential of Argon Plasma Sustained in the Multi-Electrode Microwave Rotating Field Source, ICP Inform. Newslett., 1744-1745, 39(12), 2014
 6. M. Matczuk, L.S. Foteeva, M. Jarosz, M. Galanski, B.K. Keppler, T. Hirokawa, A.R. Timerbaev, Can neutral analytes be concentrated by transient isotachophoresis in micellar electrokinetic chromatography and how much?, J. Chromatogr. A, 212-218, 1345, 2014
 7. M. Lisowska-Kuzmicz, M. Kantor-Boruta, A. Jonczyk, M. Jaronczyk, A. Ocios-Bebenek, A. P. Mazurek, Z. Chilmonczyk, M. Jarosz, New validated HPLC methodology for the determination of (-)-trans-paroxetine and its enantiomer in pharmaceutical formulations with use of ovomucoid chiral stationary phase, Anal. Bioanal. Chem., 3697-3702, 406, 2014
 8. K. Lech, K. Witkos, M. Jarosz, HPLC–UV–ESI MS/MS identification of the color constituents of sawwort (Seratula tinctoria L.), Anal. Bioanal. Chem., 3703-3708, 406, 2014
 9. M. Jarosz, M. Matczuk, K. Pawlak, A.R. Timerbaev, Molecular mass spectrometry in metallodrug development: A case of mapping transferrin-mediated transformations for a ruthenium(III) anticancer drug, Anal. Chim. Acta, 72-77, 851, 2014
 10. M. Matczuk, M. Przadka, S. S. Aleksenko, Z. Czarnocki, K. Pawlak, A. R. Timerbaev, M. Jarosz, Metallomics for drug development: a further insight into intracellular activation chemistry of a ruthenium(III)-based anticancer drug gained using a multidimensional analytical approach, Metallomics, 147-153, 6, 2014
 11. K. Pawlak, W. Jakubczak, How useful is ICP-MS for determining PK properties of metal-based drugs?, BIOANALYSIS, 2014, 6(3), 273-276
 12. S. Shao, X. Mi, L. Ouerdane, R. Lobinski, J.F. Garci-a-Reyes, A. Molina-Di-az, A. Vass, M. Dernovics, Quantification of Se-Methylselenocysteine and Its Îł-Glutamyl Derivative from Naturally Se-Enriched Green Bean (Phaseolus vulgaris vulgaris) After HPLC-ESI-TOF-MS and Orbitrap MSn-Based Identification, Food Analytical Methods, 2014, 7 (5) , 1147-1157
 13. H. Abdallah, C. Arnaudguilhem, F. Jaber, R. Lobinski, Multiresidue analysis of 22 sulfonamides and their metabolites in animal tissues using quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe extraction and high resolution mass spectrometry (hybrid linear ion trap-Orbitrap), Journal of Chromatography A, 2014, 1355, 61-72
 14. J. Bianga,Z. Touat-Hamici, K. Bierla, S. Mounicou, J. Szpunar, L. Chavatte, R. Lobinski, Speciation analysis for trace levels of selenoproteins in cultured human cells, Journal of Proteomics, 2014, 108, 316-324
 15. P. Cheajesadagul, J. Bianga, C. Arnaudguilhem, R. Lobinski, J. Szpunar, Large-scale speciation of selenium in rice proteins using ICP-MS assisted electrospray MS/MS proteomics, Metallomics, 2014, 6 (3), 646-653
 16. J. Bianga, A. Bouslimani, N. Bec, F. Quenet, S. Mounicou, J. Szpunar, B. Bouyssiere, R. Lobinski, C. Larroque, Complementarity of MALDI and la ICP mass spectrometry for platinum anticancer imaging in human tumor, Metallomics, 2014, 6 (8) , 1382-1386
 17. K. Jankowski, J. Giersz, M. Paprocka, Improved determination of iodine by sequential (photo)chemical vapor generation and pneumatic nebulization in the programmable temperature spray chamber and inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Micromchemical Jpurnal, 2014, 113, 17-22
 18. J. Kuziak, A. Królikowski, S. Kuś, Effect of electrochemical injection of guanidyne into carbonated concrete on corrosion of the reinforcement, OCHRONA PRZED KOROZJĄ, 2014, 57, 220-224
 1. M. Balcerzak, Analiza śladowa metali szlachetnych w materiałach biologicznych i środowiskowych, MALAMUT, 433-477, 2013
 2. A. Czerniak, M. Balcerzak, W. Stokarski, M. Wiklak, Oznaczanie krzemianów w wodach pitnych techniką chromatografii jonowej, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 9-23, 2013
 3. S.S. Aleksenko, M. Matczuk, X. Lu, L.S. Foteeva, K. Pawlak, A.R. Timerbaev, M. Jarosz, Metallomics for drug development: an integrated CE-ICP-MS and ICP-MS approach reveals the speciation changes for an investigational ruthenium(III) drug bound to holo-transferrin in simulated cancer cytosol, Metallomics, 955-963, 5, 2013
 4. M. Matczuk, N. Obarski, M. Mojski, The study of propylparaben degradation processes by HPLC-UV-ESI MS method, SOFW J., 26-37, 139, 2013
 5. K. Jankowski, E. Reszke, Recent developments in instrumentation of microwave plasma sources for optical emission and mass spectrometry: Tutorial review, J. Anal. At. Spectrom., 28 (2013) 1196-1212
 6. A.Tyburska, K. Jankowski, Determination of selenium in dietary supplements by optical emission spectrometry after alkaline dissolution and subsequent head space-solid phase microextraction, J. Pharm. Biomed. Anal., 268-272, 74, 2013
 7. M. Truskolaska, K. Jankowski, Zastosowanie mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) w oznaczaniu śladowych ilości związków metali, Analityka 2013/3, 52-57
 8. L. Ruzik, K. Pawlak, M. Jarosz, Nieorganiczna i bionieorganiczna analiza specjacyjna – wybrane problemy, rozdz. 3.1 w Analiza śladowa (red. I. Baranowska), Malamut, 389-432, 2013
 9. A. Miszczak, M. Rosłon, G. Zbroja, K. Brama, E. Szalacha, H. Gawrońska, K. Pawlak SEC ICP MS and CZE ICP MS investigation of medium and high molecular weight complexes formed by cadmium ions with phytochelatins, Anal. Bioanal. Chem, 405, 2013, 4667-4678
 10. J. Rybak, L. Ruzik, Application of chromatography and mass spectrometry to the characterization of cobalt, copper, manganese and molybdenum in Morinda Citrifolia, J. Chrom. A, 2013, 1281, 19-25
 11. S. Oszwałdowski, K.P. Roberts, A.R. Timerbaev, Capillary zone electrophoresis of quantum dots dispersed in mixed micelles: New evidence of the concentration effect, J. Chrom. A, 1305, 2013, 320-327
 12. K. Lech, E. Wilicka, J. Witowska-Jarosz, M. Jarosz, Early synthetic dyes – a challenge for tandem mass spectrometry, J. Mass Spectrom., 141-147, 48, 2013
 13. K. Bierla, J. Bianga, L. Ouerdane, J. Szpunar, A. Yiannikouris, R. Łobiński, A comparative study of the Se/S substitution in methionine and cysteine in Se-enriched yeast using an inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP MS)-assisted proteomics approach, J. of Ptroteom., 87, 2013, 26-39
 14. Y. Anan, M. Yoshida, S. Hasegawa, R. Katai, M. Tokumoto, L. Ouerdane, R. Łobiński, Y.Ogra, Speciation and identification of tellurium-containing metabolites in garlic, Allium sativum, Metallom., 5, 2013, 1215-1224
 15. T. Grevenstuk, P. Flis, L. Ouerdane, R. Lobinski, A. Romano, Identification of the tri-Al tricitrate complex in Plantago almogravensis by hydrophilic interaction LC with parallel ICP-MS and electrospray Orbitrap MS/MS detection, Metallom., 5, 2013, 1285-1293
 16. S. Oszwałdowski, K.P. Roberts, Comparative study on coating CdSe nanocrystals with surfactants, Microchim. Acta, 180, 2013, 1341-1350
 17. M. Szadkowska, J. Janiszewska, M. Balcerzak, Nieorganiczne aniony w polskich wodach leczniczych, Analityka, 2013, 4, 26-30
 18. M. Balcerzak, J. Janiszewska, Fluorides in tea products and analytical problems with their determination, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2013, 43, 138-147
 19. J. Janiszewska, M. Balcerzak, Analytical problems with the evaluation of human exposure to fluorides from tea products, Food Analytical Methods, 2013, 6, 1090-1098
 1. M. Matczuk, N. Obarski, M. Mojski, The impact of the various chemical and physical factors on the degradation rate of bronopol, Int. J. Cosmet. Sci., 451-457, 34, 2012
 2. L. Ruzik, Speciation of challenging elements in food by atomic spectrometry, TALANTA, 18-31, 93, 2012
 3. E. Lipiec, O. Warowicka, L. Ruzik, Y. Zhou, M. Jarosz, K. Pawlak, Investigation of iodine bioavailability from chicken eggs versus iodized kitchen salt with in vitro method, Eur. Food Res. Tech., 913-919, 234, 2012
 4. J. Witowska-Jarosz, M. Jarończyk, A.P. Mazurek, I. Sylte, A.J. Bojarski, Z. Chilmonczyk, M. Jarosz, Mass-spectrometric studies of new 6-nitroquipazines–serotonin transporter inhibitors, Anal. Bioanal. Chem., 537–541, 402, 2012
 5. M. Kantor-Boruta, M. Lisowska-Kuźmicz, A Jończyk, J. Siedlecka, A. Ocios-Bębenek, M. Jarończyk, A. P. Mazurek, H. Ksycińska, Z. Chilmonczyk, M. Jarosz, The new HPLC methodology for the chiral separation of tamsulosin enantiomers on amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate) stationary phase, Talanta, 75-78, 102, 2012
 6. A.R. Timerbaev, K. Pawlak, S.S. Aleksenko, L.S. Foteeva, M. Matczuk, M, Jarosz, Advances of CE-ICP-MS in speciation analysis related to metalloproteomics of anticancer drugs, Talanta, 164-170, 102, 2012
 7. K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, A. Tyburska, Digitally-controlled rotating field plasma source for analytical spectrometry, J. Anal. At. Spectrom., 1287-1293, 27, 2012
 8. K. Jankowski, Optical emission spectrometric determination of trace metals by solid phase microextraction of their volatile species and subsequent thermal desorption into a miniaturized helium plasma, Tr. Appl. Spectrosc., 11 (2012)
 9. C. Arnaudguilhem, K. Bierla, L. Ouerdane, H. Preud’homme, A. Yiannikouris, R. Lobinski, Selenium metabolomics in yeast using complementary reversed-phase/hydrophilic ion interaction (HILIC) liquid chromatography-electrospray hybrid quadrupole trap/Orbitrap mass spectrometry, Anal. Chi. Acta, 26-38, 757, 2012
 10. R. Bou Khozam, P. Paul, B. Al Ayoubi, F. Jaber, R. Lobinski, Toxic and essential elements in Lebanese cheese, Food Add. Contam. Part B- Surveillance, 1-10, 2012
 11. J. Bianga, G. Ballihaut, C. Pecheyran, Z. Touat, H. Preud’homme, S. Mounicou, L. Chavatte, R. Lobinski, J. Szpunar, Detection of selenoproteins in human cell extracts by laser ablation-ICP MS after separation by polyacrylamide gel electrophoresis and blotting, J. Anal. Atom. Spectrom., 25-32, 27, 2012
 12. H. Preud’homme, J. Far, S. Gil-Casal, R. Lobinski, Large-scale identification of selenium metabolites by online size-exclusion-reversed phase liquid chromatography with combined inductively coupled plasma (ICP-MS) and electrospray ionization linear trap-Orbitrap mass spectrometry (ESI-MSn), Metallomics, 422-432, 4, 2012
 13. C-N Tsang, J. Bianga, H. Sun, J. Szpunar, R. Lobinski, Probing of bismuth antiulcer drug target in H. pylori by laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry, Metallomics, 277-283, 4, 2012
 14. Z. Pedrero, L. Ouerdane, S. Mounicou, R. Lobinski, M. Monperrus, D. Amouroux, Identification of mercury and other metals complexes with metallothioneins in dolphin liver by hydrophilic interaction liquid chromatography with the parallel detection by ICP MS and electrospray hybrid linear/orbital trap MS/MS, Metallomics, 473-479, 4, 2012
 15. R. Bou Khouzam, P. Pohl, B. Al Ayoubi, F. Jaber, R. Lobinski, Concentrations of toxic and essential elements in Lebanese bread, Pure and App. Chem., 181-190, 84, 2012
 16. R. Bou Khouzam, J. Szpunar, M. Holeman, R. Lobinski, Trace element speciation in food: state of the art of analytical techniques and methods, Pure and App. Chem., 169-179, 84, 2012
 17. N. Vorapalavut, M. Martinez Labrador, P. Pohl, M. Caetano, J. Chirinos, C. Arnaudguilhem, B. Bouyssiere, J. Shiowatana, R. Lobinski, Application of TLC and LA ICP SF MS for speciation of S, Ni and V in petroleum samples, Talanta, 574-578, 97, 2012
 18. K. Bierla, J. Szpunar, A. Yiannikouris, R. Łobiński Comprehensive speciation of selenium in selenium-rich yeast, TRAC-Trends Anal. Chem., 122-132, 41, 2012
 19. R. Ziółkowski, Ł. Górski, S. Oszwałdowski, E. Malinowska, Electrochemical uranyl biosensor with DNA oligonucleotides as receptor layer, Anal. Bioanal. Chem. 2259-2266, 402, 2012
 20. S.S. Aleksenko, A.Y. Shmykov, S. Oszwałdowski, A.R. Timerbaev, Interactions of tumour-targeting nanoparticles with proteins: potential of using capillary electrophoresis as a direct probe, Metallomics, 1141-1148, 4, 2012
 21. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska-Gibuła, K.P. Roberts, Characterization of CdSe nanocrystals coated with amphiphiles. A capillary electrophoresis study, Microchim. Acta, 345-358, 176, 2012
 1. K. Lech, M. Jarosz, Novel methodology for the extraction and identification of natural dyestuffs in historical textiles by HPLC-UV-Vis-ESI MS. Case study: chasubles from the Wawel Cathedral collection, Anal. Bioanal. Chem., 397, 2011, 3241-3251
 2. K. Jankowski, E. Reszke, J.A.C. Broekaert, U. Engel, Microwave Plasma Systems in Optical and Mass Spectroscopy, in Encyclopedia of Analytical Chemistry, ed. R.A. Meyers, John Wiley & Sons, Chichester, 2011
 3. K. Jankowski, E. Reszke, Microwave Induced Plasma Analytical Spectroscopy, RSC Cambridge, 2011
 4. K. Jankowski, E. Reszke, J.A.C. Broekaert, U. Engel, Microwave Plasma Systems in Optical and Mass Spectroscopy, in “Encyclopedia of Analytical Chemistry” (ed. R.A. Meyers), J. Wiley and Sons, 2011, 1-78
 5. A. Sowa, J. Janiszewska, M. Balcerzak, Ziemniaki – chemicznie, nieorganicznie i jonowo, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice, 90-101, 2011
 6. J. Janiszewska, M. Balcerzak, Oznaczanie fosforanów w produktach mięsnych techniką chromatografii jonowej, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice, 102-110, 2011
 7. K. Jankowski, A. Tyburska, Zagęszczanie śladowych ilości selenu z pomocą biosorbentów, Analityka, 1, 2011, 24-28
 8. K. Jankowski, A. Tyburska, Preconcentration of selenium by living bacteria immobilized on silica for microwave induced plasma optical emission spectrometry with continuous powder introduction, Anal. Met., 3, 2011, 659-663
 9. K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, Implementation of acoustic, radiofrequency and microwave rotating fields in analytical plasma sources, Spectrochim. Acta Part B, 66, 2011, 500-507
 10. K. Jankowski, A. Tyburska, A. Rodzik, Determination of Arsenic and Selenium by Hydride Generation and Headspace Solid Phase Microextraction Coupled with Optical Emission Spectrometry, Spectrochim. Acta Part B, 66, 2011, 517-521
 11. R. Bou Khouzam, R. Łobiński, P. Pohl, Multi-element analysis of bread, cheese, fruit and vegetables by double-focusing sector-field inductively coupled plasma mass spectrometry Anal. Met., 3, 2011, 2115-2120
 12. A N. Vorapalawut, P. Pohl, B. Bouyssiere, J. Shiowatanab, R. Lobinski Multielement analysis of petroleum samples by laser ablation double focusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP MS), J. Anal. Atom. Spectrom., 26, 2011, 618-622
 13. R. Bou Khouzam, P. Pohl, R. Łobiński, Bioaccessibility of essential elements from white cheese, bread, fruit and vegetables, Talanta, 86, 2011, 425-428
 14. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska-Gibuła, K.P. Roberts, Capillary electrophoretic separation of nanoparticles Anal. Bioanal. Chem., 399, 2011, 2831-2842
 15. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska-Gibuła, K.P. Roberts, Characterization of CdSe quantum dots with bidentate ligands by capillary electrophoresis. Cent. Eur. J. Chem. 9, 2011, 572-584
 16. E. Lipiec, L. Ruzik, Y. Zhou, M. Jarosz and K. Połeć-Pawlak, Study of chicken egg protein influence on bioavailability of vitamin B12 by SEC-ICP MS and ESI MS, J. Anal. Atom. Spectrom., 26, 2011, 608-612
 17. A.R. Timerbaev, K. Pawlak, C. Gabbiani, L. Messori, “Recent progress in the application of analytical techniques to anticancer metallodrug proteomics”, Trac-Trends Anal. Chem., 30(7), 2011, 1120-1138
 18. A.R. Timerbaev, L.S. Foteeva, K. Pawlak, M. Jarosz, Metall(prote)omic studies by capillary electrophoresis using separation capillary as an in-line reactor, Metallomics, 3, 2011, 761-764
 19. M. Matczuk, N. Obarski, M. Mojski Degradation of Preservatives in Cosmetic Products, SOFW Journal 2011, 137, 2-11
 20. J. Janiszewska, A. Borkowska, A. Sowa, M. Balcerzak, Aniony nieorganiczne w wodzie do picia z prywatnych studni na obszarach wiejskich, Analityka, 2011, 2, 21-24
 21. A. Grabias, W. Tszyrsznic, D. Kwiatkowska, M. Balcerzak, Efedryny – działania lecznicze i dolingujące. Ultrasprawna chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią mas w badaniach moczu, Analityka, 2011, 1, 48-53
 22. M. Balcerzak, Methods for the determination of platinum group elements in environmental and biological materials: a review, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2011, 41:3, 214-235
 23. M. Balcerzak, J. Janiszewska Multianionic analysis of environmental materials by ion chromatography (in polish) Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, 50, 78-87
 1. X.R. Yang, Q.Q. Fan, Y. Zhou, K. Pawlak, M. Jarosz, Arsenic speciation in feeds by HPLC-DRC-ICP-MS, in “Arsenic in geosphere and human diseases” (ed. J.S. Jean, J. Bundschuh, P. Bhattacharya), CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 494-495 Y.D. F
 2. Y.D. Feng, X.F. Lu, Y. Zhou, M. Jarosz, K. Pawlak, Determination of arsenic speciation in tea samples by HPLC-ICP-MS, in “Arsenic in geosphere and human diseases” (ed. J.S. Jean, J. Bundschuh, P. Bhattacharya), CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 496-497
 3. M. Ubyszewska, J. Janiszewska, M. Balcerzak Oznaczanie nieorganicznych anionów w próbkach warzyw techniką chromatografii jonowej, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice, 2010, 43-52
 4. J. Far, H. Preud’homme, R. Łobiński, Detection and identification of hydrophilic selenium compounds in selenium-rich yeast by size exclusion-microbore normal-phase HPLC with the on-line ICP-MS and electrospray Q-TOF-MS detection, Anal. Chim. Acta, 657, 2010, 175-190
 5. N. Kaewkhomdee, S. Mounicou, J. Szpunar, R. Łobiński, J. Shiowatana, Characterization of binding and bioaccessibility of Cr in Cr-enriched yeast by sequential extraction followed by two-dimensional liquid chromatography with mass spectrometric detection, Anal. Bianal. Chim., 396, 2010, 1355-1364
 6. M. Groessl, M. Terenghi, A. Casini, L. Elviri, R. Łobiński, P.J. Dyson, Reactivity of anticancer metallodrugs with serum proteins: New insights from size exclusion chromatography-ICP-MS and ESI-MS, J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 305-313
 7. P.Pohl, N.Vorapalawut, B. Bouyssiere, H. Carrierd, R. Łobiński, Direct multi-element analysis of crude oils and gas condensates by doublefocusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP MS), J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 704-709
 8. P.Pohl, N.Vorapalawut, B.Bouyssierea, R.Łobiński, Trace-level determination and insight in speciation of silicon in petrochemical samples by flow-injection high resolution ICP MS and HPLC-high resolution ICP MS, J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 1461-1466
 9. P. Pohl, J. Dural, N. Vorapalawut, I. Merdrignac, C.P. Lienemann, H. Carrier, B. Grassl, B. Bouyssiere, R. Łobiński, Multielement molecular size fractionation in crude oil and oil residue by size exclusion microchromatography with high resolution inductively coupled plasma mass spectrometric detection (HR ICP MS), J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 1974-1977
 10. G. Caumette, C.-P. Lienemann, I. Merdrignac, B. Bouyssiere, R. Łobiński, Fractionation and speciation of nickel and vanadium in crude oils by size exclusion chromatography-ICP MS and normal phase HPLC-ICP MS, J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 1123-1129
 11. V. Vacchina, M. Moutet, J-C. Yadan, F. de Baene, B. Kudla, R. Łobiński, Simultaneous speciation of selenomethionine and 2-hydroxy-4-methylselenobutanoic acid by HPLC-ICP MS in biological samples, J. Chromatog. B. – Anal. Tech. Biomed. Life Sci., 878, 2010, 1178-1180
 12. L. Tastet, D. Schaumloffel, A. Yiannikouris, R. Power, R. Łobiński, Insight in the transport behavior of copper glycinate complexes through the porcine gastrointestinal membrane using an Ussing chamber assisted by mass spectrometry analysis, J. Trace Elem. Med. Biol., 24, 2010, 124-129
 13. R. Łobiński, J.S. Becker, H. Haraguchi, B. Sarkar, Metallomics: Guidelines for terminology and critical evaluation of analytical chemistry approaches (IUPAC technical report), Pure App. Chem., 82, 2010, 493-504
 14. K. Jankowski, A.P. Ramsza, E. Reszke, M. Strzelec, A three phase rotating field microwave plasma design for a low-flow helium plasma generation, J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 44-47
 15. A. Tyburska, K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, M. Strzelec, A. Andrzejczuk, Feasibility study of the determination of selenium, antimony and arsenic in drinking and mineral water by ICP-OES using a dual-flow ultrasonic nebulizer and direct hydride generation, J. Anal. At. Spectrom., 25, 2010, 210-214
 16. K. Jankowski, A. Jackowska, A. Tyburska, Determination of aqueous fluoride by continuous powder introduction microwave-induced plasma optical emission spectrometry after preconcentration on various sorbents, Spectrosc. Lett., 43, 2010, 91-100
 17. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska, L. Grisby. K.P. Roberts, Capillary electrophoretic separation and characterizations of CdSe quantum dots, Cent. Eur. J. Chem., 8, 2010, 806-819
 18. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska-Gibuła, K.P. Roberts, Capillary electrophoretic separation of nanoparticles, Anal. Bioanal. Chem., 399, 2011, 2831-2842
 19. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska-Gibuła, K.P. Roberts, Characterization of CdSe quantum dots with bidentate ligands by capillary electrophoresis, Cent. Eur. J. Chem., 9, 2011, 572-584
 20. A. Miszczak, A. Rudnik, E. Szalacha, H. Gawrońska, K. Pawlak, “Determination of phytochelatins by RPLC FLD / ESI MS”, Acta Biochim. Pol., 13, 2010, 57
 21. M. Matczuk, N. Obarski, M. Mojski Degradation of preservatives in cosmetic products, SOFW Journal Polish edition, including J. Polish Soc. Cosmet. Chem. “Wiadomości PTK” 2010, 4, 10
 22.  J. Janiszewska, M. Balcerzak, Determination of inorganic anions in oligocene waters by ion chromatography | oznaczanie nieorganicznych anionów w wodach oligoceńskich techniką chromatografii jonowej, Przegląd Geologiczny, 2010, 58, 60-64
 1. Lech, K., K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz Characterization of organic natural dyes by electrospray mass spectrometry coupled with HPLC and/or capillary electrophoresis, Chapt. XIII in: “Organic mass spectrometry in art and archaelogy” (ed. M.P. Colombini, F. Modugno). J. Wiley and Sons, 2009 365-388
 2. Ruzik, L., K. Pawlak, M. Jarosz Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej, rozdz. 3.1 w: “Specjacja chemiczna. Problemy i możliwości” (red. D. Barałkiewicz, E. Bulska) Wydawnictwo MALAMUT, 2009 204-217
 3. Pawlak, K., A. Miszczak Przykłady analizy specjacyjnej metali w roślinach, rozdz. 2.9 w: “Specjacja chemiczna. Problemy i możliwości”, (red. D. Barałkiewicz, E. Bulska) Wydawnictwo MALAMUT, 2009 134-146
 4. Abramski, J.K., L.S. Foteeva, K. Pawlak, A.R. Timerbaev, M. Jarosz A versatile approach for assaying in vitro metallodrug metabolism using CE hyphenated with ICP-MS Analyst 2009, 139, 1999
 5. Lech, K., J. Witowska-Jarosz, M. Jarosz Saffron yellow: characterization of carotenoids by high performance liquid chromatography with electrospray mass spectrometric detection J. Mass Spectrom. 2009, 44, 1661
 6. Caumette, G., C.-P., Lienemann, I., Merdrignac, H., B., Paucot, B. Bouyssiere, R. Lobinski
 7. Sensitivity improvement in ICP MS analysis of fuels and light petroleum matrices using a microflow nebulizer and heated spray chamber sample introduction Talanta 2009, 80, 1039
 8. Terenghi, M., L. Elviri, M. Careri, A. Mangia, R. Lobinski Multiplexed determination of protein biomarkers using metal-tagged antibodies and size exclusion chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry Anal. Chem. 2009, 81, 9440
 9. Caumette, G., C.-P. Lienemann, I. Merdrignac, B. Bouyssiere, R. Lobinski Element speciation analysis of petroleum and related materials J. Anal. At. Spectrom. 2009, 24, 263
 10. Dernovics, M., J. Far, R. Lobinski Identiication of anionic selenium species in Se-rich yeast by electrospray QTOF MS/MS and hybrid linear ion trap/orbitrap MSn Metallomics 2009, 1, 317
 11. W. Kolado, M. Balcerzak, The examination of migration of primary aromatic amines from laminated plastic food packaging materials into food simulants by spectrophotometric method, Acta Alimentaria, 2009, 38, 45-54
 12.  J. Janiszewska, D. Lech, I. Jaroń, M. Balcerzak, Wielopierwiastkowa analiza wody do picia – wody mineralne, Analityka, 2009, 3, 33-38
 13. A. Mikołajczuk, M. Balcerzak, Platyna i hafn. Rozdzielanie na kationicie Dowex 50w-x8, Analityka, 2009, 2, 4-5
 14. M. Balcerzak, Platyna i hafn. Analityczna para w technice ICP-MS, Analityka, 2009, 1, 12-20
 15. M. Balcerzak, Methods of elimination of hafnium interference in the determination of platinum in environmental samples by ICP-MS technique, Chemia Analityczna, 2009, 54, 135-149
 16.  M. Balcerzak, Metale szlachetne w środowisku naturalnym i metody ich oznaczania, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009, 40, 13-21
 1. K. Lech, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Mass spectrometry in identification of color components of natural organic dyestuffs used in art, Chem. Anal., 2008, 53, 479
 2. M. Jarosz, M. Puchalska, K. Połeć-Pawlak, K. Lech, E. Orlińska-Mianowska, E. Rosłoniec, J. Witowska-Jarosz, Chemia dla historii sztuki, w: “Po co uczyć chemii” (red. J. Borycki i in.), Polskie Zakłady Graficzne, Radom 2008, 53
 3. L. Czarnecki, A. Królikowski, J. Kuziak, A. Fleszar, S. Kuś, A. Garbacz, A Zybura, Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008
 4. K. Połeć-Pawlak, J.K. Abramski, J. Ferenc, L.S. Foteeva, A.R. Timerbaev, B.K. Keppler, M. Jarosz, Application of capillary electrophoresis-inductively coupled plasma mass spectrometry to comparative studying of the reactivity of antitumor ruthenium(III) complex differing in the nature of counter-ion toward human serum proteins, J. Chromatogr. A, 2008, 1192, 323
 5. M. Groessl, C.G. Hartinger, K. Polec-Pawlak, M. Jarosz, B.K. Keppler, Capillary electrophoresis hyphenated to inductively coupled plasma-mass spectrometry: A novel approach for the analysis of anticancer metallodrugs in human serum and plasma, Electrophoresis, 2008, 29, 2224
 6. M. Groessl, C.G. Hartinger, K. Polec-Pawlak, M. Jarosz, P.J. Dyson, B.K. Keppler, Elucidation of the interactions of an anticancer ruthenium complex in clinical trials with biomolecules utilizing capillary electrophoresis hyphenated to inductively coupled plasma-mass spectrometry, Chem. Biodivers., 2008, 5, 1609
 7. K. Bierla, J. Szpunar, R. Lobinski, Specific determination of selenoaminoacids in whole milk by 2D size-exclusion-ion-paring reversed phase high-performance liquid chromatography-inductively coupled plasma mass spectrometry (HPLC-ICP MS), Anal. Chim. Acta, 2008, 624 (2), 195
 8. M. Dernovics, R. Lobinski, Speciation analysis of selenium metabolites in yeast-based food supplements by ICPMS-assisted hydrophilic interaction HPLC-hybrid linear ion trap/orbitrap MSn, Anal. Chem., 2008, 80 (11), 3975
 9. K. Bierla, M. Dernovics, V. Vacchina, J. Szpunar, G. Bertin, R. Lobinski, Determination of selenocysteine and selenomethionine in edible animal tissues by 2D size-exclusion reversed-phase HPLC-ICP MS following carbamidomethylation and proteolytic extraction, Anal. Bioanal. Chem., 2008, 390 (7), 1789
 10. M. Dernovics, R. Lobinski, Characterization of the selenocysteine-containing metabolome in selenium-rich yeast: Part 1. Identification of new species by multi-dimensional liquid chromatography with parallel ICP-MS and electrospray Q-TOFMS/MS detection, J. Anal. Atom. Spectrom., 2008, 23 (1), 72
 11. M. Dernovics, R. Lobinski, Characterization of the selenocysteine-containing metabolome in selenium-rich yeast: Part II. on the reliability of the quantitative determination of selenocysteine, J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23 (5), 744
 12. K. Bierła, V. Vacchina, J. Szpunar, G. Bertin, R. Łobin´ski, Simultaneous derivatization of selenocysteine and selenomethionine in animal blood prior to their specific determination by 2D size-exclusion ion-pairing reversed-phase HPLC-ICP MS, J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23 (4), 508
 13. L. Tastet, D. Schaumlöffel, R. Lobinski, ICP-MS-assisted proteomics approach to the identification of selenium-containing proteins in selenium-rich yeast, J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23 (3), 309
 14. S. Mounicou, R. Lobinski, Challenges to metallomics and analytical chemistry solutions, Pure Appl. Chem., 2008, 80 (12), 2565
 15. L. Tastet, D. Schaumlöffel, B. Bouyssiere, R. Lobinski, Identification of selenium-containing proteins in selenium-rich yeast aqueous extract by 2D gel electrophoresis, nanoHPLC-ICP MS and nanoHPLC-ESI MS/MS, Talanta, 2008, 75 (4), 1140
 16. L. Mazurowska, M. Mojski, Biological activities of selected peptides: Skin penetration ability of copper complexes with peptides J. Cosmet. Sci., 2008, 59, 59
 17. K. Jankowski, A. Jackowska, A. Ramsza, E. Reszke, A low-flow low-power helium microwave induced plasma for optical and mass spectrometry with solution nebulization, J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23, 1234
 18. K. Jankowski, A. Karaś, D. Pysz, A. Ramsza, W. Sokołowska, Efficient use of the NAR-1 pneumatic nebulizer in plasma spectrometry at sub-milliliter liquid consumption rates, J. Anal. At. Spectrom., 2008, 23,1290
 19. S. Oszwałdowski, K. Zawistowska, Copper chelates with 2-pyridylazo ligands as test probes for characterization of micellar effects, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2008, 315, 259
 20. S. Oszwałdowski, A. R. Timerbaev, An advanced application of quantitative structure-activity relationship concept in electrokinetic chromatography of metal complexes, Electrophoresis 2008, 29, 827
 21. M. Balcerzak, A. Tyburska, E. Święcicka-Füchsel, Selective determination of Fe(III) in Fe(II) samples by UV-spectrophotometry with the aid of quercetin and morin, Acta Pharmaceutica, 2008, 58, 327-334
 22. W. Tszyrsznic, D. Wejman, W. Krawczyk, M. Balcerzak, Benzodiazepiny – leki i środki psychotropowe. Badania płynów fizjologicznych, Analityka, 2008, 2, 4-10
 1. R. Ruzik, J. Ruiz Encinar, M. Jarosz, J. Szpunar, Potencjał nowoczesnej spektrometrii mas w selenoproteomice – identyfikacja selenobiałek w drożdżach wzbogaconych w selen, rozdz. 6.3 w: “Selen pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza” (red. M. Wierzbicka i in.), Wydawnictwo MALAMUT, 2007, 268-284
 2. K. Połeć-Pawlak, R. Ruzik, M. Hołdak, A. Połatajko, M. Jarosz, Czy można ufać wynikom analiz? Materiały odniesienia dla potrzeb specjacji selenu w żywności, rozdz. 6.4 w: “Selen pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza” (red. M. Wierzbicka i in.), Wydawnictwo MALAMUT, 2007, 285-297
 3. Z. Marczenko, M. Balcerzak, Metody spektrofotometrii UV i VIS w nieorganiczeskoj analizie, Izdatelstwo Binom, Moskwa,1-711 2007
 4. A.R. Timerbaev, L.S. Foteeva, A.V. Rudnev, J.K. Abramski, K. Połeć-Pawlak, C.G. Hartinger, M. Jarosz, B.K. Keppler, Probing the stability of serum protein-ruthenium(III) drug adducts in the presence of extracellular reductants using CE, Electrophoresis, 2235, 28, 2007
 5. M.H. Wierzbicka, E. Przedpełska, R. Ruzik, L. Ouerdane, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, J. Szpunar, A. Szakiel, Comparison of the toxicity and distribution of cadmium and lead in plant cells, Protoplasma, 99, 231, 2007
 6. L. Mazurowska, M. Mojski, ESI-MS study of the mechanism of glycyl-l-histidyl-l-lysine-Cu(II) complex transport through model membrane of stratum corneum, Talanta, 650, 72, 2007
 7. L. Mazurowska, K. Nowak-Buciak, M. Mojski, ESI-MS method for in vitro investigation of skin penetration by copper-amino acid complexes: from an emulsion through a model membrane, Anal. Bioanal. Chem., 1157, 388, 2007
 8. K. Połeć-Pawlak, R. Ruzik, E. Lipiec, Investigation of Cd(II), Pb(II) and Cu(I) complexation by glutathione and its component amino acids by ESI-MS and size exclusion chromatography coupled to ICP-MS and ESI-MS, Talanta, 1564, 72, 2007
 9. K. Połeć-Pawlak, R. Ruzik, E. Lipiec, M. Ciurzyńska, H. Gawrońska, Investigation of Pb(II) binding to pectin in Arabidopsis thaliana, J. Anal. Atom. Spectrom., 968, 22, 2007
 10. D. Schaumlöffel, P. Giusti, H. Preud’homme, J. Szpunar, R. Łobiński, Pre-column isotope dilution analysis in nanoHPLC – ICP MS for accurate and precise absolute quantification of sulfur-containing peptides, Anal. Chem., 2859, 79, 2007
 11. M. Dernovics, T. Garcia-Barrera, K. Bierla, H. Preud’homme, R. Lobinski, Standardless identification of selenocystathionine and its γ-glutamyl derivatives in monkeypot nuts by 3D liquid chromatography with ICP-MS detection followed by nanoHPLC-Q-TOF-MS/MS, Analyst, 439, 132, 2007
 12. G. Ballihaut, C. Pecheyran, S. Mounicou, H. Preud’homme, R. Grimaud, R. Lobinski, Multimode detection (LA-ICP-MS, MALDI-MS and nanoHPLC-ESI-MS2) in 1D and 2D gel electrophoresis for selenium-containing proteins, TrAC – Trends in Analytical Chemistry, 183, 26, 2007
 13. M. Dernovics, P. Giusti, R. Lobinski, ICP-MS-assisted nanoHPLC-electrospray Q/Time-of-Flight MS/MS selenopeptide mapping in Brazil nuts, J. Anal. Atom. Spectrom., 41, 22, 2007
 14. P. Giusti, Y. Nuevo Ordóńez, C.P. Lienemann, D. Schaumlöffel, B. Bouyssiere, R. Lobinski, μ-Flow-injection ICP collision cell MS determination of molybdenum, nickel and vanadium in petroleum samples using a modified total consumption micronebulizer, J. Anal. Atom. Spectrom., 88, 22, 2007
 15. G. Ballihaut, S. Mounicou, R. Lobinski, Multitechnique mass-spectrometric approach for the detection of bovine glutathione peroxidase selenoprotein: focus on the selenopeptide, Anal. Bioanal. Chem., 585, 388, 2007
 16. S. Oszwałdowski, A.R. Timerbaev, Development of quantitative structure-activity relationships for interpretation of the migration behavior of neutral platinum(II) complexes in microemulsion electrokinetic chromatography, J. Chromatogr. A, 258, 1146, 2007
 17. S. Oszwaldowski, L. Vasicek, A. Tonev, K.P. Roberts, Characterization of CdSe Nanocrystals and their Interaction with Micellar Aggregates by Means of Capillary Electrophoretic Techniques, NSTI-Nanotech., 332, 4, 2007
 18. K. Połeć-Pawlak, R. Ruzik, E. Lipiec, M. Ciurzyńska, H. Gawrońska, Strategia badania mechanizmu dezaktywacji metali przez rośliny. Cz. II: Genomika i specjacja bionieorganiczna “za pan brat”, Analityka 20, 1, 2007
 19. S. Gawroński, R. Ruzik, Zmiany specjacji wybranych pierwiastków toksycznych jako mechanizm obronny roślin, Bioskop, 11, 2, 2007
 20. W. Kolado, M. Balcerzak, Aminy aromatyczne w opakowaniach żywności, Analityka, 2, 19-26, 2007
 1. “Nowoczesne techniki analityczne” (ed. M. Jarosz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006
 2. P. Pohl, M. Jarosz, J. Szpunar, R. Łobiński, Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej, w: “Nowoczesne techniki analityczne” (ed. M. Jarosz), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, 185-204
 3. K. Połeć-Pawlak, M. Puchalska, J. Witowska-Jarosz, M. Jarosz, Mass spectrometry: an efficient tool for the identification of indirubin and indigo related dyestuffs, Chapt. XII in: “Indirubin, the red shade of indigo”, (ed. L. Meijer et al.), Editions “Life in Progress”, Roscoff (France), 2006, 115-125
 4. K. Połeć-Pawlak, J.K. Abramski, O. Semenova, C.G. Hartinger, A.R. Timerbaev, B.K. Keppler, M. Jarosz, Platinum group metallodrug-protein binding studies by capillary electrophoresis – inductively coupled plasma mass spectrometry: A further insight into the reactivity of a novel antitumor ruthenium(III) complex toward human serum proteins, Electrophoresis, 27, 1128 (2006)
 5. K. Połeć-Pawlak, M. Puchalska, A. Miszczak, E. Rosłoniec, M. Jarosz, Blue natural organic dyestuffs – from textile dyeing to mural painting. Separation and identification of coloring matters present in elderberry, logwood and indigo, J. Mass Spectrom., 41, 613 (2006)
 6. P. Giusti, D. Schaumlöffel, H. Preud´homme, J. Szpunar, R. Łobiński, Selenopeptide mapping in a selenium-yeast protein digest by parallel nanoHPLC-ICP-MS and nanoHPLC-electrospray-MS/MS after on-line preconcentration, J. Anal. At. Spectrom., 21, 26 (2006)
 7. O. Palacios, J. Ruiz Encinar, D. Schaumlöffel, R. Lobinski Fractionation of selenium-containing proteins in serum by multiaffinity liquid chromatography before size-exclusion chromatography – ICP MS, Anal. Bioanal. Chem., 384, 1276 (2006)
 8. E.H. Larsen, R. Lobinski, K. Burger-Meyer, M. Hansen, R. Ruzik, L. Mazurowska, P. Have Rasmussen, J.J. Sloth, O. Scholten, C. Kik, Uptake and speciation of selenium in garlic cultivated in soil amended with symbiotic fungi (mycorrhiza) and selenate, Anal. Bioanal. Chem., 385, 1098 (2006)
 9. Z. Mester, S. Willie, Y. Lu, R. Sturgeon, J.A. Caruso, M.L. Fernández, P. Fodor, R.J. Goldschmidt, H. Goenaga-Infante, R. Lobinski, P. Maxwell, S. McSheehy, A. Polatajko, B.B.M. Sadi, A. Sanz-Medel, C. Scriver, J. Szpunar, R. Wahlen, W. Wolf, Certification of a new selenized yeast reference material (SELM-1) for methionine, selenomethinone and total selenium content and its use in an intercomparison exercise for quantifying these analytes, Anal. Bioanal. Chem., 385, 168 (2006)
 10. 1P. Giusti, R. Lobinski, J. Szpunar, D. Schaumloeffel, Development of a nebulizer for a sheathless interfacing of nanoHPLC and ICPMS, Anal. Chem., 78, 965 (2006)
 11. L. Ouerdane, S. Mari, P. Czernic, M. Lebrun, R. Lobinski, Speciation of non-covalent nickel species in plant tissue extracts by electrospray Q-TOFMS/MS after their isolation by 2D size exclusion hydrophilic interaction LC (SEC-HILIC) monitored by ICP-MS, J. Anal. At. Spectrom., 21, 676 (2006)
 12. J.F. Garcia-Reyes, M. Dernovics, P. Giusti, R. Lobinski, Identification of new selenium non-peptide species in selenised yeast by nanoHPLC electrospray Q/time-of-flight-MS/MS, J. Anal. At. Spectrom., 21, 655 (2006)
 13. M. Dernovics, L. Ouerdane, L. Tastet, P. Giusti, H. Preud’homme, R. Lobinski, Detection and characterization of artefact compounds during selenium speciation analysis in yeast by ICP-MS-assisted MALDI MS, oMALDI MS/MS and LC-ES-MS/MS, J. Anal. At. Spectrom., 21, 703 (2006)
 14. B. Bouyssiere, Y. Ordonnez, C.-P. Lienemann, D. Schaumloffel, R. Lobinski, Determination of mercury in organic solvents and gas condensates by µflow-injection – inductively coupled plasma mass spectrometry using a modified total consumption micronebulizer fitted with single pass spray chamber, Spectrochimica Acta – Part B Atomic Spectroscopy, 61, 1063 (2006)
 15. R. Lobinski, D. Schaumlöffel, J. Szpunar, Mass Spectrometry in Bioinorganic Analytical Chemistry, Mass Spectrometry Reviews, 25, 255 (2006)
 16. Głuch, A. Urbańska, I. Zadrożna, K. Pawlak, M. Jarosz, Identification of proteinaceous binding media used for paintings by capillary electrophoresis with UV and electrospray MS detection, Chem. Anal., 51, 195 (2006)
 17. M. Puchalska, E. Orlińska-Mianowska, E. Rosłoniec, I. Pannenko, J. Witowska-Jarosz, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Badania zabytkowych tkanin na przykładzie XVI-wiecznej brokateli, in “Techniki analityczne w konserwacji zabytków” (ed. G. Śliwiński et al.), Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk, 2006, 84-88
 18. K. Połeć-Pawlak, R.Ruzik, E. Lipiec, Strategia badania mechanizmu dezaktywacji metali przez rośliny cz. I: Wyzwanie dla technik instrumentalnych, Analityka, 16, 1 (2006)
 19. A. Kosiorek-Rupińska, E. Święcicka-Füchsel, M. Balcerzak, Speciation analysis of osmium(VIII) and osmium(IV) by UV-Vis spectrophotometry using quercetin as the reagent, Analytical Letters, 39, 589-602 (2006)
 20. M. Balcerzak, A. Kosiorek, E. Święcicka, Morin as a spectrophotometric reagent for gold, Journal of Analytical Chemistry, 61, 119-123 (2006)
 1. O. Palacios, J. Ruiz Encinar, G. Bertin, R. Lobinski, Analysis of the selenium species distribution in cow blood by size exclusion liquid chromatography inductively coupled plasma collision cell mass spectrometry (SEC ICPccMS), Anal. Bioanal. Chem., 383(3), 516 (2005)
 2. G. Ballihaut, L. Tastet, C. Pécheyran, B. Bouyssiere, O. Donard, R. Grimaud, R. Lobinski, Biosynthesis, purification and analysis of selenomethionyl calmodulin by gel electrophoresis – laser ablation ICP MS and capillary HPLC – ICP MS peptide mapping following in-gel tryptic digestion, J. Anal. At. Spectrom., 20, 493 (2005)
 3. D. Schaumlöffel, P. Giusti, M. V. Zoriy, C. Pickhardt, J. Szpunar, R. Lobinski, J. S. Becker, Ultratrace determination of uranium and plutonium by nano-volume flow injection double-focusing sector field inductively coupled plasma mass spectrometry (nFIICP-SFMS), J. Anal. At. Spectrom., 20(1), 17 (2005)
 4. A. Polatajko, B. Banas, J. Ruiz Encinar, J. Szpunar, Investigation of the recovery of selenomethionine from selenized yeast by two-dimensional LC-ICP MS, Anal. Bioanal. Chem., 381, 844 (2005)
 5. D. Schaumlöffel, R. Lobinski, Isotope dilution technique for quantitative analysis of endogenous trace element species in biological systems, Int. J. Mass Spectrom., 242, 217 (2005)
 6. S. Oszwałdowski, Chelates of cobalt(III) and iron(II) with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol as test probes for the characterization of chromatographic effects on a rebersed-phase liquid chromatography stationary phase, J. Chromatogr. A, 1099, 11 (2005)
 7. S. Oszwałdowski, D. Marchut, Characterization of iron(II)(α-diimine) chelates and their interactions with anionic, cationic and non-ionic micelles using separation, spectrophotometric and computational methods, Anal. Chim. Acta, 540, 207 (2005)
 8. K. Połeć-Pawlak, R. Ruzik, K. Abramski, M. Ciurzyńska, H. Gawrońska, Cadmium speciation in Arabidopsis thaliana as a strategy to study metal accumulation system in plants, Anal. Chim. Acta, 540, 61 (2005)
 9. R. Ruzik, I. Makowska, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Determination of selenium species in food by liquid chromatography coupled to mass spectrometry, Chem. Anal., 50, 249 (2005)
 10. M. Puchalska, Z. Rozłucka, D. Markowski, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, HPLC-DAD/ESI identification of natural dyes in the palette of Leon Wyczółkowski, w “New Achievements in Separation Sciences”, Zakład Poligrafii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, str. 63-66
 1. A.R. Timerbaev, S.S. Aleksenko, K. Polec-Pawlak, R. Ruzik, O. Semenova, C.G. Hartinger, S. Oszwaldowski, M. Galanski, M. Jarosz, B.K. Keppler, Platinum metallodrug-protein binding studies by capillary electrophoresis-inductively coupled plasma-mass spectrometry: characterization of interactions between Pt(II) complexes and human serum albumin, Electrophoresis, 25, 1988 (2004)
 2. M. Puchalska, K. Połeć-Pawlak, I. Zadrożna, H. Hryszko, M. Jarosz, Identification of indigoid dyes in natural organic pigments used in historical art objects by high performance liquid chromatography coupled to electrospray MS, J. Mass Spectrom., 39, 1441 (2004)
 3. K. Połeć-Pawlak, P. Zambenedetti, J. Szpunar, R. Łobiński, P. Zatta, Investigation of the Aluminium Binding in Al(III)-treatedNeuroblastoma Cells, J. Anal. At. Spectrom., 19, 41 (2004)
 4. A. Połatajko, M. Śliwka-Kaszyńska, M. Dernovics, R. Ruzik, J. Ruiz Encinar, J. Szpunar, A systematic approach to selenium speciation in selenized yeast, J. Anal. At. Spectrom., 19, 114 (2004)
 5. S. Oszwałdowski, W. Kuszewska, Spectrophotometric and electrophoretic studies on character of interactions between iron(II)-(a-diimine) chelates and (anionic, neutral, cationic) micelles, Colloid Surf. A, Physicochem. Eng. Aspects, 117, 233 (2004)
 6. N. Jakubowski, R. Lobinski, L. Moens, Metallobiomolecules. The basis of life, the challenge of atomic spectroscopy, J. Anal. At. Spectrom., 19, 1 (2004)
 7. A. Polatajko, J. Szpunar, Speciation of arsenic in chicken meat by anion-exchange liquid chromatography with inductively coupled plasma-mass spectrometry, J AOAC Int., 87, 233 (2004)
 8. Y. Ogra, K. Ishiwata, J. Ruiz Encinar, R. Lobinski, K.T. Suzuki, Speciation of selenium in selenium-enriched shiitake mushroom, Lentinula edodes, Anal Bioanal Chem., 379, 861 (2004)
 9. J. Ruiz Encinar, D. Schaumloeffel, Y. Ogra, R. Lobinski, Determination of Selenomethionine and Selenocysteine in Human Serum Using Speciated Isotope Dilution-Capillary HPLC-Inductively Coupled Plasma Collision Cell Mass Spectrometry, Anal. Chem., 76, 6635 (2004),
 10. A. Nolan, D. Schaumloeffel, E. Lombi, L. Ouerdane, R. Łobinski, M. McLaughlin, Determination of Tl(I) and Tl(III) by IC-ICP-MS and application to Tl speciation analysis in the Tl hyperaccumulator plant Iberis intermedia, J . Anal. At. Spectrom., 19, 757 (2004)
 11. A. Oborska, J. Arct, M. Mojski, E. Jaremko, Influence of polyalcohols and surfactants on skin penetration of flavonoids from emulsion, J. Appl. Cosmetol., 22, 35 (2004)
 12. S. Oszwałdowski, M. Puchalska, J. Witowska-Jarosz, Capillary Electrophoretic Methods in Separation of Fe(III) and Fe(II) as Pyridylazo and Thiazolylazo Chelates, Chem. Anal. (Warsaw), 49, 481 (2004)
 13. K. Połeć-Pawlak, K. Abramski, M. Hołdak, T. Latour, M. Drobnik, J. Lulek, M. Jarosz, Badanie specjacji arsenu w naturalnych wodach mineralnych metodą HPLC-ICP-MS, LAB, 9, 28 (2004)
 14. J. Arct, M. Mojski, L. Mazurowska, M. Mielcarz, A. Frydrych, The skin penetration ability of copper complexes, Cosmetics & Household Ingredients, Materiały konferencyjne (2004)
 15. M. Balcerzak, M. Kopacz, A. Kosiorek, E. Święcicka, S. Kuś, Spectrophotometric studies of the interaction of noble metals with quercetin and quercetin-5-sulfonic acid Analytical Sciences, 20, 1333-1337 (2004)
 16. E. Skrzydlewska, M. Balcerzak, Multi-elemental analysis of non-food packaging materials by inductively coupled plasma-time of flight-mass spectrometry, Talanta 62, 937-944 (2004)
 17. E. Skrzydlewska, M. Balcerzak, Wielopierwiastkowa analiza materiałów opakowaniowych techniką ICP-TofMS Wiadomości Chemiczne, 58, 915-942 (2004)
 1. J. Szpunar, R. Łobiński, Hypnenated Techniques in Speciation Analysis (seria RSC Chromatography Monographs), RSC, Cambridge, 2003 (pp. 216)
 2. I. Zadrożna, I. Głuch, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Identyfikacja związków pochodzenia naturalnego w dziełach sztuki, w: “Ars Longa – Vita Brevis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki” (red. J. Flik), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, str. 107-120
 3. D. Schaumlöffel, J. Ruiz Encinar, R. Łobinski, Development of a sheathless interface between reversed-phase capillary HPLC and ICPMS via a microflow total consumption nebulizer for selenopeptide mapping, Anal. Chem., 6837, 75, 2003
 4. I. Zadrożna, K. Połeć-Pawlak, I. Głuch, M.A. Ackacha, M. Mojski, J. Witowska-Jarosz, M. Jarosz, Old master paintings – A fruitful field of activity for analysts: Targets, methods, outlook, J. Sep. Sci., 996, 26, 2003
 5. M.A. Ackacha, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Identification of anthraquinone coloring matters in natural red dyestuffs by high performance liquid chromatography with ultraviolet and electrospray mass spectrometric detection, J. Sep. Sci., 1028, 26, 2003
 6. M. Puchalska, M. Orlińska, M.A. Ackacha, K. Połeć-Pawlak, M. Jarosz, Potential of electrospray MS coupled to capillary electrophoresis for the identification of anthraquinone coloring matters in red natural dyes, J. Mass Spectrom., 1252, 38, 2003
 7. J. Witowska-Jarosz, Ł. Górski, E. Malinowska, M. Jarosz, Electrospray mass spectrometric investigation of the influence of the mobile phase on the ionization of gallium and zirconium porphyrins, J. Mass Spectrom., 1265, 38, 2003
 8. O. Palacios, K. Połeć-Pawlak, R. Łobiński, M. Capdevila, P. González-Duarte, Is Ag(I) an adequate probe for Cu(I) in structural copper­metallothionein studies? The binding features of Ag(I) to mammalian metallothionein 1, J. Biol. Inorg. Chem., 831, 8, 2003
 9. J. Szpunar, R. Łobiński, A. Prange, Hyphenated techniques for elemental speciation in biological system, Appl. Spectr., 102A, 57, 2003
 10. S. Mounicou, J. Szpunar, D. Andrey, C. Blake, R. Łobiński, Concentrations and bioavailability of cadmium and lead in cocoa powder and related products, Food Add. Contam., 343, 20, 2003
 11. S. Oszwałdowski, Study on character of interactions between Cu(I) and Ag(I) chelates with 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol and (neutral, anionic) micelles. Chelates of Cu(I) and Ag(I) as new micellar probes, Colloid Surf. A, 287, 214, 2003
 12. S. Oszwałdowski, J. Jakubowska, Simultaneous determination of zirconium and hafnium as ternary complexes with 5-Br-PADAP and fluoride using solid-phase extraction and reversed-phase liquid chromatography, Talanta, 643, 60, 2003
 13. J. Ruiz Encinar, R. Ruzik, W. Buchmann, J. Tortajada, R. Łobiński, J. Szpunar, Detection of selenocompounds in a tryptic digest of yeast selenoprotein by MALDI time-of-flight MS prior to their structural analysis by electrospray ionization triple quadrupole MS, Analyst, 220, 128, 2003
 14. A. Polatajko, M. Śliwka-Kaszyńska, M. Dernovics, R. Ruzik, J. Ruiz Encinar, J. Szpunar, A systematic approach to selenium speciation in selenized yeast, J. Anal. At. Spectrom., 1, 18, 2003
 15. V. Vacchina, L. Torti, C. Allievi, R. Łobiński Sensitive species-specific monitoring of a new triplatinum anti-cancer drug and its potential related compounds in spiked human plasma by cation-exchange HPLC-ICP-MS, J. Anal. At. Spectrom., 884, 18, 2003
 16. J. Arct, B. Bielenda, A. Oborska, K. Pytkowska, The tea and its cosmetic application, J. Appl. Cosmetol., 117, 2, 2003
 17. A. Sporzyński, M. Szurgocińska, U. Domańska, J.A. Gonzalez, Thermodynamics of mixtures containing organic carbonates. 14. Excess molar Gibbs energies for 1-hexanol + dimethyl or diethyl carbonate systems at 353.15 and 363.15 K. Comparison with ERAS results, Ind. Eng. Chem. Res., 4382, 42, 2003
 18. J. Arct, E. Jaremko, M. Mojski, A. Oborska, Polyalcohols and surfactants – substances enabling skin penetration control of flavonoids from the emulsion, CD, red. Polskie Towarzystwo Kosmetologów, Warszawa 2003