Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Routine analysis (PL)

HomeResearchRoutine analysis (PL)

Analizy rutynowe

  • Analiza ilościowa związków nieorganicznych za pomocą ICP MS oraz AEC – ICP MS
    • Oznaczanie całkowitej zawartości metali (z wyłączeniem Li, Na, K, Ca) po oraz niektórych metaloidów i niemetali (As, Se,Te,I) w zmineralizowanych materiałach
    • Analiza wodnych frakcji z kolumn preparatywnych
    • Oznaczanie zawartości As(III), As(V) i metylowych pochodnych arsenu w wodach i materiałach pochodzenia biologiczego
    • Oznaczanie zawartości Se(IV) i Se(VI) w żywności
    • Oznaczanie zawartości Cr(III) i Cr(VI)
  • Analiza ilościowa związków organicznych za pomocą RPLC – ESI MS
    • Oznaczanie flawonoidów w materiałach pochodzenia roślinnego
    • Oznaczanie pochodnych antrachinonowych w produktach spożywczych
  • Analiza jakościowa za pomocą RPLC – ESI MS lub ESI MS
    • Identyfikacja pochodnych antrachinonowych, flawonoidów oraz pochodnych indygo
    • Identyfikacja peptydów pochodzenia biologicznego o masach cząsteczkowych do 1000 jma
  • Analiza wód i ścieków (twardość ogólna, ChZT, jony chlorkowe, siarczanowe(VI), azotanowe(V), azotanowe(III), krzemianowe, fosforanowe, mangan, żelazo, molibden, miedź, nikiel, chrom(VI) i chrom(III), ołów)
  • Analiza produktów kosmetycznych (konserwanty, formaldehyd, rezorcyna, witaminy A, C, E)
  • Analiza produktów spożywczych (aspartam, sacharyna)
  • Analiza elementarna związków organicznych: C, H, N, S, Cl, Br
 • Spektrofotometria UV-VIS – widma wysokiej rozdzielczości, różniczkowanie widm, opracowanie nowych metod oznaczania substancji z użyciem spektrofotometrii pochodnej. Oznaczanie składu jakościowego i ilościowego materiałów złożonych (stopy metali, rudy katalizatory oraz oznaczanie metali szlachetnych Au, Pd, Pt, Ag)

Kontakt w celu ustalenia zakresu i kosztu analizy – adres: