Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Nagroda dla Pani dr inż. Magdaleny Borowskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Borowska otrzymała nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN
na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej, sponsorowaną przez firmę MS Spektrum za najlepszą rozprawę doktorską z analitycznej spektrometrii: Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jankowski

LR

Nagroda dla Pani dr inż. Justyny Wojcieszek

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Justyna Wojcieszek otrzymała nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN
na najlepsze prace doktorskie z dziedziny chemii analitycznej, sponsorowaną przez firmę  Anchem za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas: Badania nanocząstek metali /tlenków metali i ich przemian w roślinach z użyciem technik spektrometrii mas. Politechnika Warszawska. Promotor: prof. dr hab. Maciej Jarosz; promotor pomocniczy: dr hab. Lena Ruzik

LR

Skieruj swoją karierę do właściwego laboratorium- Specjalność Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów zaprasza!

Zapraszamy studentów na naszą specjalność Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów. Informacje dotyczące prowadzonych zajęć oraz przykładowych tematów prac dyplomowych znajdziecie w zakładce SPECJALNOŚĆ.

Studentów wybierających tematy prac inżynierskich i magisterskich – zapraszamy do kontaktu z pracownikami Katedry Chemii Analitycznej.

LR

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla Naszego pracownika

Wśród 217 stypendystów z całej Polski ze wszystkich dziedzin nauki, uhonorowana stypendium została Pani dr inż. Magdalena Matczuk Gratulujemy serdecznie!

 

LR

Artykuł autorstwa Naszych pracowników wśród najlepszych artykułów w I edycji konkursu Best Paper

Politechnika Warszawska Uczelnia Badawcza

Z przyjemnością informujemy, że artykuł autorstw Naszych pracowników: Uptake, translocation, size characterization and localization of cerium oxide nanoparticles in radish (Raphanus sativus L.), Science of The Total Environment, 683, 2019, 284-292, której współautorami byli: mgr inż. Justyna Wojcieszek, dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, został wybrany w  I edycji konkursu Best Paper, na najlepszy artykuły naukowy opublikowany w 2019 roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

LR

Artykuł autorstwa Naszych pracowników na okładce czaspisma Analytica Chimica Acta

Z przyjemnością informujemy, że w numerze 1052 czasopisma Analytica Chimica Acta została opublikowana jako „Feature article” i trafiła na okładkę czasopisma praca pt. „Analytical methodology for studying cellular uptake, processing and localization of gold nanoparticles”, której współautorami byli – dr inż. Magdalena Matczuk, dr hab. inż. Lena Ruzik, prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

LR

Nagroda dla Pani dr inż. Magdaleny Matczuk

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr inż. Magdalena Matczuk otrzymała nagrodę “The 2019 European Rising Star Award for Plasma Spectrochemistry“, sponsorowaną przez firmę Agilent Technologies. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom zaczynającym swoją karierę w dziedzinie spektroskopii plazmowej. Nagroda będzie wręczona w trakcie konferencji European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, która będzie odbywać się w lutym 2019 r w Pau, we Francji.

LR

Wyróżnienie dla Naszej Doktorantki mgr inż. Justyny Wojcieszek

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Justyna Wojcieszek otrzymała drugą nagrodę za najlepszy plakat podczas Spectr’Atom 2018 (Pau 5-8.06.2018). Doktorantka został wyróżniona za wystąpienie pt.: „Characterization and identification of zinc species lettuce (Lactuca sativa L.) using HPLC – ICP MS / ESI FT MSn techniques”.

LR

Wyróżnienie dla Naszej Doktorantki mgr inż. Magdaleny Bartosiak

Z przyjemnością informujemy, że Pani mgr inż. Magdalena Bartosiak uzyskała wyróżnienie w II Edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym. Organizatorem konkursu była Krajowa Rada Suplementów i Odżywek. Praca magisterska pt. “Oznaczanie witaminy B12 w naturalnych suplementach diety” została wykonana w Katedrze Chemii Analitycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Jankowskiego.

LR

pozostałe wydarzenia i osiągnięcia…