Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Technologia chemiczna – praca inzynierska 2019/2020

HomeEducationDyplomyTechnologia chemiczna – praca inzynierska 2019/2020

Justyna Borkowska

Właściwości czynnika funkcjonalizującego w nanocząstce Fe3O4

Łukasz Cybulski

Wpływ składników receptury oraz technologii produkcji na wybrane parametry fizykochemiczne i użytkowe emulsji kosmetycznej

Anna Czyż

Opracowanie metody detekcji związków podatnych na utlenianie za pomocą techniki LC-ESI-MS/MS

Zuzanna Dąbrowska

Wydzielanie metali ciężkich z paliw z użyciem nanosorbentu o właściwościach magnetycznych i oznaczanie technikami spektrometrii optycznej

Aleksandra Dyonizak

Optymalizacja ekstrakcji i rozdzielania metalozwiązków w żywności pochodzenia roślinnego

Nina Gos

Optymalizacja metody HPLC-ICP-MS rozdzielania i oznaczania składników układu nanonośnik złota‒lek przeciwnowotworowy

Karolina Grzeszyk

Oznaczanie siarki w związkach organicznych

Małgorzata Jakubowska

Zastosowanie rozpuszczalników eutektycznych do ekstrakcji wybranych nanocząstek metali z materiału roślinnego

Ewelina Kamińska

Optymalizacja metody CE-ICP-MS/MS badania oddziaływań magnetycznych nanocząstek Fe3O4 ze składnikami surowicy krwi ludzkiej

Aleksandra Kramarska

Elektroforeza żelowa białek obecnych w ekstraktach z łubinu z detekcją za pomocą kamery CCD

Klaudia Lutyk

Wykorzystanie polielektrolitów w procesie strącania osadów koloidalnych

Izabela Nasiłowska

Analiza HPLC-UV-Vis-ESI MS/MS wybarwień uzyskanych z użyciem barwników zaprawowych

Zuzanna Tylenda

Analiza składu i badanie stechiometrii hydroksyapatytu dotowanego selenem otrzymywanego w postaci nanoproszku

Katarzyna Zawadzka

Rozdzielanie białek obecnych w ekstraktach z łubinu techniką planarnej elektroforezy żelowej z detekcją wizualną

Kacper Zgonina

Opracowanie metody oznaczania jonów metali w tkance biologicznej za pomocą ICP MS z użyciem komory kolizyjno-reakcyjnej