Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Scientific books – chapters

 1. red. K. Jankowski, S. Kuś, Laboratorium charakteryzacji materiałów – skrypt, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 1-152
 2. E. Święcicka-Füchsel, Analiza elementarna, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 72-77
 3. K. Lech, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), The Encyclopedia of Archaeological Sciences, Wiley&Sons, Chichester (2018) 1-7
 4. S. Oszwałdowski, Charakteryzacja nanostruktur półprzewodnikowych z użyciem technik optycznych i elektroforetycznych, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 97-106
 5. K. Lech, D. Dąbrowski, J. Legat, Techniki sprzężone – wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją spektrometrii mas z jonizacją poprzez elektrorozpraszanie, Oficyna Wydawnicza PW (2018) 80-87

Articles

 1. L. Ruzik, P. Kwiatkowski, Application of CE-ICP-MS and CE-ESI-MS/MS for identification of Zn-binding ligands in goji berries extracts, Talanta 183 (2018) 102–107
 2. J. Legat, M. Matczuk, A.R. Timerbaev, M. Jarosz , Cellular processing of gold nanoparticles: CE-ICP-MS evidence for the speciation changes in human cytosol, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410 (2018) 1151-1156
 3. A. Opalski, I. Grabowska-Jadach, S. Oszwałdowski, Biological activity of surface modified nanocrystals, Current Nanoscience, 14 (2018) 307-312
 4. H. Gawrońska, A. Przybysz, E. Szalacha, K. Pawlak, K. Brama, A. Miszczak, M. Stankiewicz-Kosyla, S.W. Gawroński, Platinum uptake, distribution and toxicity in Arabidopsis thaliana L. plants, Ecotoxicology and Environmental Safety, 147 (2018) 1-8
 5. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Capillary-HPLC with tandem mass spectrometry in analysis of alkaloid dyestuffs – a new approach, Electrophoresis, 39 (2018) 1276 -1283
 6. M. Truskolaska, K. Jankowski, Selective non-chromatographic determination of tributyltin in sediments using EDTA and diphenylcarbazone as masking agent, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 98 (2018) 95-307
 7. M. Bartosiak, K. Jankowski, J. Giersz, Determination of cobalt species in nutritional supplements using ICP-OES after microwave-assisted extraction and solid-phase extraction, Journal of Pharmaceuticals and Biomedical Analysis, 155 (2018) 135-140
 8. R. Ziółkowski, S. Oszwałdowski, K. Zacharczuk, A.A. Zasada, E. Malinowska, Electrochemical Detection of Bacillus anthracis Protective Antigen Gene Using DNA Biosensor Based on Stem−Loop Probe, Journal of the Electrochemical Society, 165 (2018) B187-B195
 9. D. Dąbrowski, K. Lech, M. Jarosz, Techniki analityczne wykorzystywane w badaniu malarstwa sztalugowego, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 2 (2018) 14-19
 10. M. Matczuk, A. Kur, J. Legat, L. Ruzik, Nanocząstki złota jako potencjalne metalo-nanomateriały teranostyczne – właściwości oraz analiza za pomocą ICP-MS, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski , 2 (2018) 26-33
 11. A. Tkaczyk, M. Matczuk, L. Ruzik, Chromatografia gazowa – sposoby identyfikacji i oznaczania wybranych składników wód toaletowych, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski, 3 (2018) 39-45
 12. J. Giersz, K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke, Microwave-driven inductively coupled plasmas for analytical spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B – Atomic Spectroscopy, 147 (2018) 51-58
 13. J. Wojcieszek, J. Szpunar, R. Lobinski, Speciation of technologically critical elements in the environment using chromatography with element and molecule specific detection, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 42-53
 14. G. AlChoubassi, J. Aszyk, P. Pisarek, K. Bierla, L. Ouerdane, J. Szpunar, R. Lobinski, Advances in mass spectrometry for iron speciation in plants, TRAC – Trends in Analytical Chemistry, 104 (2018) 77-86
 15. M. Balcerzak, A. Rudnik, M. Jelińska, Assessment of dietary exposure to inorganic chloride, phosphate, and sulphate bread additives by ion chromatography with conductometric detection, Acta Alimentaria, 47 (2018) 97-103
 16. I. Matysiak, M. Balcerzak, R. Michalski, Ion chromatography with conductometric detection for quantitation of formic acid in polish bee honey, Journal of Food Composition and Analysis, 73 (2018) 55-59